Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf"

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zal prioriteit geven aan de verwijdering van drugsdealers in Peterbos die onwettig in ons land verblijven. Daarom heeft zij beslist om de aanpak met het project ‘High Trouble’ uit te breiden en ook toe te passen op de wijk Peterbos in Anderlecht.

De aanhoudende drugsproblematiek en het bijhorende geweld moeten gestopt worden. Wanneer er bij politieacties ook mensen zonder verblijfsrecht worden aangetroffen, moet prioritair worden ingezet op hun terugkeer. Wie hier niet mag zijn, moet terugkeren.

Tegelijk herhaalt zij ook haar oproep om met de hele regering meer gewicht in de schaal te leggen om tot betere terugkeer te komen met herkomstlanden. Dat is immers de reden waarom de terugkeer vaak moeizaam verloopt.

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

De Moor heeft al enige tijd een project lopen onder de noemer ‘High Trouble’ met de politiezone Brussel hoofdstad. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) houdt plaatsen beschikbaar voor veelvuldige overlastplegers en die criminele feiten plegen. Zij worden op voorhand geïdentificeerd door de politie. Daardoor kan de DVZ de terugkeer beter voorbereiden (identificatie door het herkomstland, bekomen van reisdocumenten, ....), en een plaats in een gesloten centrum voorbehouden. Wanneer deze personen dan worden aangetroffen of opgepakt, beslist de DVZ steeds om deze personen op die voorbehouden plaatsen in een gesloten centrum vast te houden. Zo weet deze politiezone zich verzekerd van een plaats wanneer zij overlastplegers aantreffen en willen vasthouden. De politie geeft op voorhand door welke personen voor hen absoluut problematisch zijn in een wijk. Alles wordt in het werk gesteld om tot een terugkeer over te gaan, maar zonder medewerking van het herkomstland is terugkeer organiseren niet mogelijk.

Op deze manier heeft de DVZ al 67 personen kunnen verwijderen. De DVZ zal die aanpak nu ook hanteren voor de politiezone Brussel Zuid. Onlangs werd deze aanpak ook uitgebreid naar de Stad Antwerpen.

Alles staat en valt uiteraard met de samenwerking van landen van herkomst. Zij moeten hun burgers terugnemen. De Moor roept al langer op om als land en met de voltallige regering ons gewicht in de schaal te leggen om die terugkeer te kunnen organiseren. “Gedwongen terugkeer staat of valt met de medewerking van herkomstlanden. Daar loopt het vaak mank. Ik ben al langer vragende partij om gezamenlijk missies te ondernemen naar herkomstlanden met collega’s van andere departementen. Enkel door meer gewicht in de schaal te leggen, kunnen we afspraken maken rond terugkeer. Terugkeerbeleid moet samengaan met een bredere samenwerking rond handel, investeringen, energie en veiligheid. Als ik alleen op missie ga naar het buitenland om te onderhandelen over terugkeer, dan ben ik daar diegene die lastige vragen komt stellen. Als samen met mij ook pakweg de ministers van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en justitie aan tafel zit, dan wordt dat al een heel ander gesprek", aldus de Moor.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.