Staatssecretaris de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, bezocht deze ochtend, samen met Schepen van sociale zaken, welzijn, diversiteit en gelijke kansen, Gabriella De Francesco, nieuwe lokale opvangfaciliteiten voor asielzoekers in Mechelen. 

Begin maart lanceerde de federale overheid op voorstel van Staatssecretaris de Moor een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Mechelen was één van de eerste zich te engageren om 7 wooneenheden als lokaal opvanginitiatief in te zetten. Daarmee kunnen een 17-tal personen tijdelijk van opvang voorzien worden. Er zijn zowel wooneenheden voorzien voor families als voor alleenstaande personen. 

Schepen Gabriella De Francesco: “Als solidaire stad voorziet Mechelen al jaren in noodopvang. Toen de collectieve opvang voor asielzoekers op de site Zwartzustersvest moest sluiten, zijn we volop gestart met de zoektocht naar alternatieven. Met de opstart van een Lokaal Opvanginitiatief nemen we, na de inrichting van het nooddorp voor vluchtelingen uit Oekraïne een jaar geleden, nu opnieuwonze verantwoordelijkheid. Opvang is natuurlijk meer dan alleen een dak aanbieden. We voorzien ook in de nodige begeleiding en ondersteuning van de asielzoekers. De bijkomende steun van de Federale overheid is zeer welkom. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere lokale besturen inspireren.”

Lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige initiatieven waarbij gemeenten, met financiëleondersteuning van de Federale overheid, zelf opvangplaatsen oprichten. Deze locaties maken integraal deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatste kunnen tot maximaal 4 maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen. Met de migratiedeal die vorige maand werd goedgekeurd door de Federale regering, zet Staatsecretaris de Moor verder in op het versterken van LOI-plaatsen binnen het netwerk. Zo werd beslist het kader rond LOI’s te verstevigen waardoor het in de toekomst makkelijker wordt voor steden en gemeenten om bijkomende LOI-plaatsen te creëren en te beheren. 

Mechelen voegt zich met deze nieuwe LOI-locaties bij een lange lijst van steden en gemeenten met dergelijke plaatsen. In België hebben de overgrote meerderheid van gemeenten zulke initiatieven lopen. Samen zijn alle lokale opvanginitiatieven goed voor 6.585 extra plaatsen boven op de collectieve opvangplaatsen in asielcentra van Fedasil en andere partners.

Nicole de Moor: “Om voldoende opvang te voorzien moeten we creatief zijn en kijken naar verschillende mogelijkheden voor opvang. We hebben het de laatste jaren aantrekkelijker gemaakt voor steden en gemeenten om zelf initiatieven te nemen. Ik kies altijd voor dialoog met lokale besturen. Met het voorbeeld van Mechelen zien we dat deze inspanningen lonen, ik dank Schepen De Francesco en het ganse stadsbestuur voor hun constructieve houding."

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.