Opnieuw beslissingen in dossiers Afghanen, slechts 4 op 10 krijgt verblijfsrecht in ons land

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het beleid van het Commissariaat-Generaal voor de Staatlozen en Vluchtelingen over het al dan niet toekennen van bescherming aan Afghanen werd deze week bevestigd in een aantal arresten door de rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dat betekent dat er nu weer beslissingen kunnen genomen worden in de dossiers van Afghanen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is tevreden dat er nu duidelijkheid is.

Er zitten ongeveer 9000 Afghanen te wachten op een eindbeslissing in hun asielprocedure en zodus in de opvangcentra. Zij die een beslissing krijgen zullen uit de opvang moeten stromen waardoor er ook weer meer plaatsen zullen zijn om zeker kwetsbaren op te vangen.

4 op de 10 van de Afghaanse asielzoekers krijgt bescherming in ons land. Dat betekent dat er 6 op de 10 dat niet krijgt. Ook zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat er geen verkeerde informatie verspreid wordt over wie bij ons bescherming krijgt of niet.

De Moor: “Het is goed dat het beleid over de Afghanen werd bevestigd. Sommigen stelden al voor om hen allemaal tijdelijk een statuut te geven. Dat komt neer op een regularisatieronde en dat is echt geen goed idee. Wij moeten soms ook uitspraken van rechters afwachten. De asielprocedure wordt onafhankelijk beoordeeld, niet door de politiek.”

Asiel is voorbehouden voor wie vlucht voor oorlog en vervolging, en niet voor wie om economische redenen zijn of haar land verlaat. Afghanen die wél asiel krijgen in ons land, zijn bijvoorbeeld politiek dissidenten, journalisten, mensenrechtenactivisten of jonge meisjes en vrouwen die vervolgd worden door de Taliban. Maar jongemannen die om economische redenen naar hier komen, krijgen geen verblijfsrecht in ons land.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.