Opnieuw beslissingen in dossiers Afghanen, slechts 4 op 10 krijgt verblijfsrecht in ons land

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het beleid van het Commissariaat-Generaal voor de Staatlozen en Vluchtelingen over het al dan niet toekennen van bescherming aan Afghanen werd deze week bevestigd in een aantal arresten door de rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dat betekent dat er nu weer beslissingen kunnen genomen worden in de dossiers van Afghanen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is tevreden dat er nu duidelijkheid is.

Er zitten ongeveer 9000 Afghanen te wachten op een eindbeslissing in hun asielprocedure en zodus in de opvangcentra. Zij die een beslissing krijgen zullen uit de opvang moeten stromen waardoor er ook weer meer plaatsen zullen zijn om zeker kwetsbaren op te vangen.

4 op de 10 van de Afghaanse asielzoekers krijgt bescherming in ons land. Dat betekent dat er 6 op de 10 dat niet krijgt. Ook zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat er geen verkeerde informatie verspreid wordt over wie bij ons bescherming krijgt of niet.

De Moor: “Het is goed dat het beleid over de Afghanen werd bevestigd. Sommigen stelden al voor om hen allemaal tijdelijk een statuut te geven. Dat komt neer op een regularisatieronde en dat is echt geen goed idee. Wij moeten soms ook uitspraken van rechters afwachten. De asielprocedure wordt onafhankelijk beoordeeld, niet door de politiek.”

Asiel is voorbehouden voor wie vlucht voor oorlog en vervolging, en niet voor wie om economische redenen zijn of haar land verlaat. Afghanen die wél asiel krijgen in ons land, zijn bijvoorbeeld politiek dissidenten, journalisten, mensenrechtenactivisten of jonge meisjes en vrouwen die vervolgd worden door de Taliban. Maar jongemannen die om economische redenen naar hier komen, krijgen geen verblijfsrecht in ons land.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.