Ook Italië moet zijn fair deel doen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Italië heeft vandaag eenzijdig beslist om geen enkele “Dublin transfer” nog toe te passen. Dit omdat er een tekort aan opvangplaatsen zou zijn.

Dat heeft het land formeel laten weten in een brief aan de Dublindiensten van Europese lidstaten die onder de Dublin Verordening vallen. Net morgen organiseert Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, een ministeriële vergadering met Europese collegaministers over de toepassing van die regels.

De Moor: “Wat Italië doet is totaal onaanvaardbaar. België wordt veroordeeld voor tekort aan opvang terwijl Italië gewoon de toepassing van het EU-recht opschort. Elke Lidstaat moet zijn fair deel doen, anders kan er nooit solidariteit zijn. België staat onder hogere asieldruk dan Italië. Ik werk op basis van cijfers en niet wie het luidste roept.”

Het opschorten van Dublin regels zet het hele systeem onder druk. Asielzoekers die doorreizen komen in slechts een handvol lidstaten terecht, die hen niet langer kunnen overdragen aan de bevoegde lidstaat. Van alle toegekomen asielzoekers in België hebben 2424 mensen dit jaar een hit vanuit Italië. Dat betekent dat zij daarmee het grootste land zijn die deze asielzoekers zou moeten terugnemen en dus die ‘Dublin-transfers’ moeten uitvoeren.
Er is begrip dat Italië aan een buitengrens van de Europese Unie ligt. Maar solidariteit moet er met alle lidstaten zijn, ook de landen die in de kern van de EU liggen en de doorreizende asielzoekers binnen krijgen. België heeft de 6e hoogste asieldruk in de volledige EU. Italië staat op de 16e plaats wat betreft asieldruk.

Staatssecretaris de Moor pleit al langer voor een correcte toepassing van de Dublin-regels door alle Europese lidstaten en de geassocieerde Schengen lidstaten. Een steeds groter wordende groep asielzoekers meldt zich in België die eerder werden geregistreerd in een andere Lidstaat of er een lopende asielprocedure hebben. Volgens de Europese asielregels moeten deze mensen hun asielprocedure vervolledigen in de verantwoordelijke Lidstaat, en kunnen ze via een Dublin transfer worden teruggestuurd. Daarvoor zijn echter de medewerking en de correcte opvangfaciliteiten van die verantwoordelijke Lidstaat nodig, en daar knelt vaak het schoentje.

Achtergrond over de ministeriële vergadering op 7 december
Van alle goedgekeurde Dublin-dossiers in de hele EU werden er in de eerste negen maanden van 2021 slechts 24 procent uitgevoerd. In 2022 gaat het zelfs nog slechter, het percentage zakt naar 17 procent. De Moor wenst hierover een grondige analyse te maken met de Europese Commissaris en gelijkgestemde Europese landen. Verschillende landen, waaronder België, kampen al maanden met een verhoogde asielinstroom. Er is een duidelijke vaststelling dat er jaar na jaar meer mensen doorreizen naar een andere EU-lidstaat. Asielzoekers kunnen niet kiezen waar ze hun asielaanvraag indienen in de EU. De Dublinregels zijn duidelijk. Maar ze moeten ook afgedwongen worden.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.