Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Veel kinderen van onder de twaalf jaar beschikken over een kids-ID. Gezinnen hebben een kids-ID nodig om met hun kinderen te reizen binnen Europa of Europa binnen te komen. Voor Belgische kinderen is die al langer elektronisch, maar voor niet-Belgische kinderen ging dat tot nog toe om een papieren kaart. Die had het nadeel makkelijker nagemaakt te kunnen worden.

Nicole de Moor: “Met de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen gaan we identiteitsfraude tegen. Bovendien kan met de digitale kaart ook veel sneller worden nagaan wie het ouderlijk gezag uitoefent. We zorgen op die manier voor een betere bescherming van kinderen.”

Aan de elektronische kids-ID kan informatie worden gekoppeld die van belang is bij bijvoorbeeld inschrijving in een gemeente, woonstcontrole door de politie of online aanmelding bij een school. Op die momenten kan meteen worden nagegaan wie het ouderlijke gezag uitoefent.

Staatssecretaris de Moor stelde de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor in Merelbeke, samen met burgemeester Filip Thienpont.

Filip Thienpont: “In Merelbeke worden jaarlijks ongeveer 100 kids-ID’s aan niet-Belgische kinderen uitgereikt. Dankzij de nieuwe kaarten zijn zij beter beschermd. We vinden het belangrijk om daar als gemeente aan mee te werken.”

 

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.