Niets doen is geen optie, strikte opvolging van ordeverstoorders in grotere steden

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft met de grotere steden in ons land een samenwerking lopen om hardnekkige ordeverstoorders die in onwettig verblijf zijn vast te houden met het oog op hun verwijdering. Dat gaat heel vaak om mensen met een drugsproblematiek. 

Deze aanpak kadert in het beleid dat Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, voert om steden die veel last hebben van overlastplegers te helpen daar waar het kan. DVZ draagt daar haar steentje om dit fenomeen te helpen aanpakken.

Nicole de Moor: Ik wil mee voor een veilige samenleving zorgen. Voor overlastplegers in onwettig verblijf zetten we alles op alles om de terugkeer naar hun herkomstland te organiseren. We houden hen dan ook prioritair vast in de gesloten centra. Het toegenomen drugsgeweld laat zich jammer genoeg ook voelen in de gesloten centra, waar we meer agressie vaststellen. Met de Dienst Vreemdelingenzaken willen wij een partner zijn van de veiligheidsdiensten en de grote steden, om die hardnekkige ordeverstoorders niet meer op straat te hebben en uiteindelijk terug te sturen.

De toegenomen drugsproblematiek in de samenleving zet zich ook door in de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er worden meer incidenten vastgesteld doordat net een focus ligt op die doelgroep. De toename van de agressie in de gesloten centra is een weerspiegeling van een breder fenomeen dat in de hele samenleving op te merken valt. Ook politie en psychiatrische instellingen kampen hiermee. 

Hiervoor moeten we kijken naar de relatieve cijfers, dat wil zeggen de percentage isolatiemaatregelen uitgedrukt tegenover het aantal intakes van bewoners.

In 2022 gaat het over 12,7 procent daar waar het in 2019 om 6,1 procent. Ook in het 2018 ging dat om 7 procent waardoor je kan spreken van bijna een verdubbeling. 

De DVZ speelt haar rol door hier actief aan een sluitend aanpak mee te werken en net om die reden zet de Moor in op:  

  1. De uitbreiding van pool escorteurs om meer en snellere terugkeer mogelijk te maken zodat mensen niet langer dan nodig in een gesloten centrum moeten verblijven  
  2. Samenwerking met derde landen om landen te laten meewerken aan de terugkeer van hun eigen burgers. De Staatssecretaris onderneemt actief missies naar het buitenland en onderhoudt veelvuldig diplomatieke contacten.  

Geweld tegen personeel kan absoluut niet en er wordt altijd gesanctioneerd bij geweldpleging. Terugkeer organiseren is een zware job en daarvoor heeft DVZ toegewijd personeel. DVZ evalueert continu het beleid in de centra en stelt dat bij, waar nodig. Afgelopen jaar kregen alle medewerkers bijkomende opleidingen interculturele communicatie en ook geweldsbeheersing. Gevallen van agressie leiden niet meteen tot werkongevallen. Slechts 1 % van de werkongevallen is te wijten aan een geval van agressie en dit percentage blijft stabiel. 

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.