Nicole de Moor versterkt samenwerking met Vietnam op vlak van terugkeer

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is op missie in Vietnam om de samenwerking met dat land op vlak van preventie van irreguliere migratie en terugkeer te versterken.

De Moor had ontmoetingen met de viceminister van publieke veiligheid Luong Tam Quang, de directeur van het Vietnamese migratiedepartement Pham Dang Khoa en met viceminister van buitenlandse zaken Ha Kim Ngoc.

België ligt op een belangrijke route van irreguliere migratie van Vietnamezen naar het Verenigd Koninkrijk. Mensen worden in Vietnam verleid met valse beloftes over werk en welvaart, maar komen uiteindelijk terecht in bijzonder schrijnende situaties van uitbuiting. Onder meer in ons land komen zij terecht in de clandestiene economie om schulden tegenover hun mensensmokkelaars te betalen, het zogenaamde debt bondage. Het Federaal Migratiecentrum Myria besteedde vorig jaar uitgebreid aandacht aan die problematiek in haar jaarverslag.

België en Vietnam werken al samen om mensensmokkel te bestrijden en om tegen te gaan dat slachtoffers in de val lopen. Vorig jaar kwamen beide landen een actieplan overeen. In dat kader vonden verschillende uitwisselingen plaats tussen migratiediensten, opvangprojecten voor slachtoffers, maar ook politie en justitie. De Moor en haar Vietnamese collega’s willen die samenwerking verder versterken.

Nicole de Moor: “We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat mensen niet langer het slachtoffers worden van mensensmokkel. Door aan preventie te doen en samen te werken om mensensmokkel te bestrijden, vermijden we dat dromen nachtmerries worden en mensen in erbarmelijke omstandigheden van uitbuiting terecht komen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.”

In 2022 werden 78 Vietnamezen in onwettig verblijf tegengehouden op Belgisch grondgebied. In 2021 waren dat er 110. In mei van dat jaar werden twee grote groepen Vietnamezen tegengehouden aan de kust. Zij wilden via bootjes naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Dat is volgens de politiediensten echter slechts het topje van de ijsberg is, net omdat Vietnamese slachtoffers zo onder de radar blijven.

Vorig jaar keerden 17 Vietnamezen in irregulier verblijf terug en de Moor wil dat cijfer naar omhoog. De voorbije jaren is de samenwerking op vlak van terugkeer al verbeterd, onder meer omdat België een beroep doet op de Europese verbindingsofficier voor terugkeer in Hanoi. De Moor sprak af met haar Vietnamese collega’s om DVZ digitale vingerafdrukken te laten bezorgen van Vietnamezen die worden tegengehouden, om snellere identificatie mogelijk te maken. Die identificatie is cruciaal om mensen uiteindelijk te kunnen terugsturen naar hun herkomstland. Daarnaast werd afgesproken dat ons land de Vietnamese immigratiedienst zal ondersteunen met opleidingen, onder meer voor het detecteren van vervalste reisdocumenten.

De Moor erkent ook de inspanningen in Vietnam rond de bescherming en re-integratie van slachtoffers.

Nicole de Moor: “Re-integratie is het sluitstuk van een goed terugkeerbeleid. Sinds kort wordt in Vietnam gewerkt aan re-integratie van terugkeerders, onder meer met Europese steun. Als mensen beseffen dat zij in hun herkomstland niet aan hun lot worden overgelaten, maar begeleid worden bij integratie, verlaagt dat ook de drempel om terug te keren.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.