Nicole de Moor: “Pik kritiek niet dat opvangplaatsen onbenut blijven”

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het is onjuist dat er opvangplaatsen zomaar onbenut blijven zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. “We doen er alles aan om de plaatsen die we hebben zoveel mogelijk te benutten en we maken voortdurend extra plaatsen bij. Verschillende bestaande opvangcentra hebben we uitgebreid en nieuwe centra zijn geopend. Vorig jaar ging het om maar liefst 8.000 nieuwe plaatsen.”

“Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan. Daar pas ik voor. Op sommige dagen zijn er meer dan 90 kwetsbare personen die we voorrang geven bij de opvang. We slagen daar enkel in door genoeg plaatsen voor hen in reserve te houden.”

De maximale capaciteit in Berlaar is 750. Momenteel verblijven er 633 personen. Dit aantal werd na overleg beperkt omwille van een ernstige vechtpartij die daar onlangs plaatsvond. Vooraleer dit aantal terug verhoogd kan worden, dient de stabiliteit terug te keren. We volgen de situatie op de voet. De amokmakers zijn weggehaald uit het centrum.

In de noodopvangcentra in Jabbeke en Glons is de huidige maximale capaciteit respectievelijk 75 en 213. De aantallen bewoners fluctueren er voortdurend. De sites worden voor eerste opvang gebruikt. Er wordt steeds zo snel en maximaal mogelijk doorgestuurd naar de reguliere opvangcapaciteit. De capaciteit in de noodopvangcentra is nog niet op hun maximale niveau door verschillende moeilijkheden. In Jabbeke is er momenteel een te beperkte cateringcapaciteit om uit te breiden. In Glons kunnen maar een aantal tenten gebruikt omdat andere niet voldoende verwarmd kunnen worden. Op die laatste locatie gebeurden de laatste maanden al grote werken voor het voorzien van een basisinfrastructuur, zoals een waterleiding.

“De mensen van Fedasil zoeken samen met partners van het Crisiscentrum, de civiele bescherming en defensie naar oplossingen voor die problemen. Zij hebben het afgelopen jaar ongelofelijk veel van dergelijke obstakels overwonnen om extra opvang te creëren. Ik pik deze kritiek niet.”

De site van Jabbeke is een voormalige site van de civiele bescherming, de sites van Berlaar en Glons zijn de twee militaire sites die deze legislatuur ter beschikking werden gesteld. Andere (voormalige) militaire sites maken al langer deel uit van het opvangnetwerk.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.