Nicole de Moor: “Pik kritiek niet dat opvangplaatsen onbenut blijven”

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het is onjuist dat er opvangplaatsen zomaar onbenut blijven zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. “We doen er alles aan om de plaatsen die we hebben zoveel mogelijk te benutten en we maken voortdurend extra plaatsen bij. Verschillende bestaande opvangcentra hebben we uitgebreid en nieuwe centra zijn geopend. Vorig jaar ging het om maar liefst 8.000 nieuwe plaatsen.”

“Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan. Daar pas ik voor. Op sommige dagen zijn er meer dan 90 kwetsbare personen die we voorrang geven bij de opvang. We slagen daar enkel in door genoeg plaatsen voor hen in reserve te houden.”

De maximale capaciteit in Berlaar is 750. Momenteel verblijven er 633 personen. Dit aantal werd na overleg beperkt omwille van een ernstige vechtpartij die daar onlangs plaatsvond. Vooraleer dit aantal terug verhoogd kan worden, dient de stabiliteit terug te keren. We volgen de situatie op de voet. De amokmakers zijn weggehaald uit het centrum.

In de noodopvangcentra in Jabbeke en Glons is de huidige maximale capaciteit respectievelijk 75 en 213. De aantallen bewoners fluctueren er voortdurend. De sites worden voor eerste opvang gebruikt. Er wordt steeds zo snel en maximaal mogelijk doorgestuurd naar de reguliere opvangcapaciteit. De capaciteit in de noodopvangcentra is nog niet op hun maximale niveau door verschillende moeilijkheden. In Jabbeke is er momenteel een te beperkte cateringcapaciteit om uit te breiden. In Glons kunnen maar een aantal tenten gebruikt omdat andere niet voldoende verwarmd kunnen worden. Op die laatste locatie gebeurden de laatste maanden al grote werken voor het voorzien van een basisinfrastructuur, zoals een waterleiding.

“De mensen van Fedasil zoeken samen met partners van het Crisiscentrum, de civiele bescherming en defensie naar oplossingen voor die problemen. Zij hebben het afgelopen jaar ongelofelijk veel van dergelijke obstakels overwonnen om extra opvang te creëren. Ik pik deze kritiek niet.”

De site van Jabbeke is een voormalige site van de civiele bescherming, de sites van Berlaar en Glons zijn de twee militaire sites die deze legislatuur ter beschikking werden gesteld. Andere (voormalige) militaire sites maken al langer deel uit van het opvangnetwerk.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.