Meer controle op wie effectief de EU verlaat door invoering databank

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag keurde de commissie binnenlandse zaken het wetsontwerp goed van Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Nicole de Moor, voor de invoering van het Europees in- en uitreissysteem voor migranten in ons land.

Dat is een elektronisch registratie -en controlesysteem bij de grenzen van Schengenlanden voor migranten die voor een korte periode van maximaal 90 dagen in de Europese Unie (EU) willen verblijven. Bij aankomst worden zij geregistreerd en zullen zij naast hun paspoort en datum van vertrek, nu ook hun biometrisch gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan, moeten afstaan. Wie dat niet doet wordt de toegang tot de EU geweigerd.

Deze informatie wordt bijgehouden in een nieuwe Europese databank die toegankelijk is voor alle lidstaten. Met dit systeem weet de Dienst Vreemdelingenzaken dus ook wanneer de migrant langer dan mag, in ons blijft en dus niet vertrokken is naar het land van herkomst. Door het afstaan van de biometrische gegevens wordt het veel moeilijker om met valse paspoorten te reizen.

Dit systeem is een enorme vooruitgang om te controleren wie de EU binnenkomt maar nog beter, ook om te controleren wie ook effectief terug vertrekt. Zo kunnen we van iedereen die hier verblijft onmiddellijk weten wie langer blijft dan mag. Te veel mensen komen vandaag naar hier voor kort verblijf en verdwijnen dan van de radar”, benadrukt de Moor.

Voor corona kwamen er jaarlijks zo’n 190.000 mensen naar ons land met een visum kort verblijf. In realiteit ligt het aantal mensen dat voor een korte periode naar ons land reist nog veel hoger. Veel derdelanders kunnen zonder visum naar de EU reizen. Wie naar België komt zonder visum, wordt nu niet geregistreerd. Bovendien meldt slechts een kleine groep kortverblijvers zijn verblijf aan de gemeente: ongeveer 30.000 tot 40.000 personen per jaar gaan naar de gemeente om een aankomstverklaring te halen.

“Dat controleren is vandaag nog steeds veel gedoe. De politie moet langsgaan op de woonplaats of moet op goed geluk aanbellen bij buren om te vragen of zij weet hebben of migranten nog op een adres verblijven. De politie heeft wel wat beters te doen met haar schaarse tijd om die controles uit te voeren” gaat de Moor verder.

Het nieuwe digitale systeem maakt een veel grondigere controle mogelijk, omdat van elke grensoversteek een datum en identiteit, inclusief vingerafdrukken, beschikbaar is. De Belgische overheid zal ook automatisch op de hoogte gebracht worden wanneer iemand niet binnen de voorziene termijn naar het thuisland is teruggekeerd, zodat deze personen kunnen worden opgespoord. Wie visumvrij naar Tsjechië reist maar na 90 dagen verder reist naar ons land met valse documenten of zonder paspoort is met dit systeem geregistreerd in de databank en zo is er een spoor van aankomstdatum in de EU-zone. Vandaag is dat quasi onmogelijk om te achterhalen waardoor mensen veel langer onder de radar blijven als ze hier niet mogen zijn.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.