Meer controle op wie effectief de EU verlaat door invoering databank

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag keurde de commissie binnenlandse zaken het wetsontwerp goed van Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Nicole de Moor, voor de invoering van het Europees in- en uitreissysteem voor migranten in ons land.

Dat is een elektronisch registratie -en controlesysteem bij de grenzen van Schengenlanden voor migranten die voor een korte periode van maximaal 90 dagen in de Europese Unie (EU) willen verblijven. Bij aankomst worden zij geregistreerd en zullen zij naast hun paspoort en datum van vertrek, nu ook hun biometrisch gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan, moeten afstaan. Wie dat niet doet wordt de toegang tot de EU geweigerd.

Deze informatie wordt bijgehouden in een nieuwe Europese databank die toegankelijk is voor alle lidstaten. Met dit systeem weet de Dienst Vreemdelingenzaken dus ook wanneer de migrant langer dan mag, in ons blijft en dus niet vertrokken is naar het land van herkomst. Door het afstaan van de biometrische gegevens wordt het veel moeilijker om met valse paspoorten te reizen.

Dit systeem is een enorme vooruitgang om te controleren wie de EU binnenkomt maar nog beter, ook om te controleren wie ook effectief terug vertrekt. Zo kunnen we van iedereen die hier verblijft onmiddellijk weten wie langer blijft dan mag. Te veel mensen komen vandaag naar hier voor kort verblijf en verdwijnen dan van de radar”, benadrukt de Moor.

Voor corona kwamen er jaarlijks zo’n 190.000 mensen naar ons land met een visum kort verblijf. In realiteit ligt het aantal mensen dat voor een korte periode naar ons land reist nog veel hoger. Veel derdelanders kunnen zonder visum naar de EU reizen. Wie naar België komt zonder visum, wordt nu niet geregistreerd. Bovendien meldt slechts een kleine groep kortverblijvers zijn verblijf aan de gemeente: ongeveer 30.000 tot 40.000 personen per jaar gaan naar de gemeente om een aankomstverklaring te halen.

“Dat controleren is vandaag nog steeds veel gedoe. De politie moet langsgaan op de woonplaats of moet op goed geluk aanbellen bij buren om te vragen of zij weet hebben of migranten nog op een adres verblijven. De politie heeft wel wat beters te doen met haar schaarse tijd om die controles uit te voeren” gaat de Moor verder.

Het nieuwe digitale systeem maakt een veel grondigere controle mogelijk, omdat van elke grensoversteek een datum en identiteit, inclusief vingerafdrukken, beschikbaar is. De Belgische overheid zal ook automatisch op de hoogte gebracht worden wanneer iemand niet binnen de voorziene termijn naar het thuisland is teruggekeerd, zodat deze personen kunnen worden opgespoord. Wie visumvrij naar Tsjechië reist maar na 90 dagen verder reist naar ons land met valse documenten of zonder paspoort is met dit systeem geregistreerd in de databank en zo is er een spoor van aankomstdatum in de EU-zone. Vandaag is dat quasi onmogelijk om te achterhalen waardoor mensen veel langer onder de radar blijven als ze hier niet mogen zijn.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.