Fast-trackprocedure voor snellere afhandeling asielaanvragen uit DR Congo, Moldavië en Georgië

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden vanaf 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil tegengaan dat mensen die overduidelijk niet op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging, gebruik maken van de asielprocedure.

Nicole de Moor: “De asielprocedure dient voor wie voor oorlogsgeweld of vervolging vlucht, niet voor wie het economisch beter wil hebben. We moeten dat onderscheid snel maken zodat mensen niet onnodig in de asielprocedure of opvang zitten. Die aanpak werkt ook ontradend. We maken duidelijk dat voor wie economisch wil migreren, het geen zin heeft om de asielprocedure te proberen.”

Vorig jaar vroegen 3.135 mensen uit DR Congo (1.238), Moldavië (986) en Georgië (911) asiel aan in ons land. Zij blijken echter zelden nood te hebben aan bescherming. Geen enkele Moldaviër werd vorig jaar erkend als vluchteling, voor DR Congo en Georgië liggen de positieve beslissingen op respectievelijk 14 procent en 10 procent.

Hun aanvragen worden vanaf 1 februari versneld behandeld in een fast-trackprocedure. Ook asielzoekers uit landen die op de lijst van veilige landen staan, komen voortaan in die procedure terecht (979 aanvragen vorig jaar). Alles samen gaan die groepen met een lage tot zeer lage erkenningsgraad om het equivalent van 10 procent van alle beslissingen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vorig jaar nam en om 2.844 opvangplaatsen van Fedasil.

Die aanvragen worden voortaan prioritair behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het CGVS. Net zoals bij elke aanvraag, is er een individuele beoordeling door die laatste. De afgelopen jaren werd extra personeel aangeworven bij het CGVS om meer beslissingen te kunnen nemen. Na een negatieve beslissing zal snel een gesprek met een begeleider worden voorzien met het oog op terugkeer. Fedasil zal inzetten op vrijwillige terugkeer voor deze doelgroep.

De ambitie is om de asielprocedure in het kader van de fast-trackprocedure tot drie keer sneller te behandelen. Het streefdoel is om aanvragen uit lage beschermingslanden (Georgië, DR Congo en Moldavië) te behandelen binnen een termijn van 50 werkdagen.

De fast-trackprocedure is een voorloper van de snelle afhandeling van asieldossiers die in het kader van het Europese migratiepact zal uitgerold worden aan de Europese buitengrenzen.

Nicole de Moor: “We zorgen dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn. Dat is goed voor iedereen. Als mensen moeten terugkeren, gaat dat vlotter als zij hier nog maar korte tijd verblijven. Dat doen we met de fast-trackprocedure in België en zullen we ook op Europese schaal uitbouwen.”

De fast-trackprocedure is voorzien in het kader van het Winterplan. Na een evaluatie van het eerste deel van het project zal de Moor bekijken hoe de procedure nog verder geoptimaliseerd kan worden. Een mogelijkheid is de aanvragers fysiek op één opvanglocatie samenbrengen, zodat de diensten met een minimum aan verplaatsingen daar mensen kunnen opvolgen en dossiers afhandelen.

Welke nationaliteiten in de fast-trackprocedure worden behandeld, kan flexibel worden aangepast in functie van veranderingen in instroom en nieuwe fenomenen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.