De Moor in Berlijn op Europese topvergadering over migratie

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, neemt vandaag deel aan een Europese topvergadering in Berlijn. Met dit initiatief wil Duitsland het tempo opdrijven in de onderhandelingen om tot een nieuw gecontroleerd Europees migratiebeleid te komen.

De Moor: “Enkel door te praten worden akkoorden gemaakt. Wij zoeken de nodige evenwichten tussen de lidstaten om als één sterk blok, de Europese Unie, migratie te beheren.”

Tegelijk hebben de Europese regeringsleiders op de top in Brussel deze week opnieuw over migratie gediscussieerd. Alle lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn het er over eens dat er een andere aanpak moet komen. Er wordt voortuitgang geboekt over hoe de procedures in het kader van migratiebeheer, grenscontroles en asielopvang moeten worden aangepast.

Gegevens uit de Eurodac-databank tonen aan dat migranten heel vaak van de eerste binnenkomstlanden zoals Griekenland en Italië naar het noordwesten van de EU doorreizen. Zij willen pas daar een asielprocedure doorlopen. In 2022 waren Duitsland en Frankrijk de belangrijkste bestemmingslanden van doorreizende migranten gevolgd door België, Nederland en Ierland. Daarom is het van belang dat er een correcte grensprocedure komt aan de buitengrenzen van de Europese Unie om op basis van het aantal registraties over te gaan tot het reloceren van de toegekomen asielzoekers. Asielzoekers kunnen zelf niet kiezen waar ze wensen een asielprocedure te doorlopen in de EU.

Vandaag wordt naar schatting twintig procent van de mensen die de Europese grenzen oversteekt niet geregistreerd. “Efficiënte grenscontroles zijn de basis van een goed asiel- en migratiebeleid. Die controles kunnen op verschillende manieren gebeuren en wie nood heeft aan bescherming moet de mogelijkheid hebben om asiel aan te vragen aan de grens. Maar we moeten wel weten wie binnenkomt en daar de registratie garanderen,” aldus de Moor.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Spanje en België zijn op deze vergadering aanwezig. De laatste drie landen nemen deel omdat ze achtereenvolgens het voorzitterschap in handen hebben van de Raad van de Europese Unie. Om vooruitgang te boeken moeten de landen die het voorzitterschap op zich nemen ook tijdig de dossiers voorbereiden en onderhandelingen opzetten tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie. Raakvlakken tussen deze landen zoeken en evenwichten zoeken tussen solidariteit en verantwoordelijkheid van lidstaten is de basis om tot een compromis op EU-niveau te komen.

Dit is een eerste vergadering in het licht van het nakende Belgische voorzitterschap voor de Europese Raad. In 2024 zal de vooruitgang van het Europees Asiel en Migratie Pact hoog op de agenda staan.

 

Foto: © BMI / Henning Schacht

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.