De Moor in Berlijn op Europese topvergadering over migratie

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, neemt vandaag deel aan een Europese topvergadering in Berlijn. Met dit initiatief wil Duitsland het tempo opdrijven in de onderhandelingen om tot een nieuw gecontroleerd Europees migratiebeleid te komen.

De Moor: “Enkel door te praten worden akkoorden gemaakt. Wij zoeken de nodige evenwichten tussen de lidstaten om als één sterk blok, de Europese Unie, migratie te beheren.”

Tegelijk hebben de Europese regeringsleiders op de top in Brussel deze week opnieuw over migratie gediscussieerd. Alle lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn het er over eens dat er een andere aanpak moet komen. Er wordt voortuitgang geboekt over hoe de procedures in het kader van migratiebeheer, grenscontroles en asielopvang moeten worden aangepast.

Gegevens uit de Eurodac-databank tonen aan dat migranten heel vaak van de eerste binnenkomstlanden zoals Griekenland en Italië naar het noordwesten van de EU doorreizen. Zij willen pas daar een asielprocedure doorlopen. In 2022 waren Duitsland en Frankrijk de belangrijkste bestemmingslanden van doorreizende migranten gevolgd door België, Nederland en Ierland. Daarom is het van belang dat er een correcte grensprocedure komt aan de buitengrenzen van de Europese Unie om op basis van het aantal registraties over te gaan tot het reloceren van de toegekomen asielzoekers. Asielzoekers kunnen zelf niet kiezen waar ze wensen een asielprocedure te doorlopen in de EU.

Vandaag wordt naar schatting twintig procent van de mensen die de Europese grenzen oversteekt niet geregistreerd. “Efficiënte grenscontroles zijn de basis van een goed asiel- en migratiebeleid. Die controles kunnen op verschillende manieren gebeuren en wie nood heeft aan bescherming moet de mogelijkheid hebben om asiel aan te vragen aan de grens. Maar we moeten wel weten wie binnenkomt en daar de registratie garanderen,” aldus de Moor.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Spanje en België zijn op deze vergadering aanwezig. De laatste drie landen nemen deel omdat ze achtereenvolgens het voorzitterschap in handen hebben van de Raad van de Europese Unie. Om vooruitgang te boeken moeten de landen die het voorzitterschap op zich nemen ook tijdig de dossiers voorbereiden en onderhandelingen opzetten tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie. Raakvlakken tussen deze landen zoeken en evenwichten zoeken tussen solidariteit en verantwoordelijkheid van lidstaten is de basis om tot een compromis op EU-niveau te komen.

Dit is een eerste vergadering in het licht van het nakende Belgische voorzitterschap voor de Europese Raad. In 2024 zal de vooruitgang van het Europees Asiel en Migratie Pact hoog op de agenda staan.

 

Foto: © BMI / Henning Schacht

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.