Aantal asielzoekers op wachtlijst blijft verder dalen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De wachtlijst met asielzoekers die niet meteen een opvangplaats bij Fedasil krijgen, blijft verder dalen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Daardoor stijgt het aantal mensen dat de opvangcentra verlaat, en kan aan meer mensen van op de wachtlijst een plaats worden toegewezen.

De voorbije 3 weken is de wachtlijst gedaald tot 2100 personen. Daarnaast worden er ook mensen geschrapt van de wachtlijst omdat zij ondertussen al een beslissing over hun asielaanvraag ontvangen hebben, en zij daardoor geen recht meer hebben op opvang.

Nicole de Moor: “Door de aanhoudende inspanningen van alle asieldiensten daalt het aantal mensen die op de wachtlijst staan. Ofwel hebben ze geen recht op opvang en worden ze geschrapt. Wie recht heeft op opvang, wordt nog dagelijks door Fedasil uitgenodigd en opgenomen in dat netwerk. Dat betekent niet dat die mensen op straat moeten wachten, door een overeenkomst met het Brussels Gewest kunnen zij terecht in de noodopvang.”

Heel wat van de mensen op de wachtlijst worden bovendien al opgevangen in de noodopvang die georganiseerd wordt in samenwerking met het Brusselse Gewest en die voorziet in 1.500 plaatsen. De instroom van asielzoekers blijft hoog. Daarom wordt nog steeds voorrang verleend aan kwetsbaren, families met minderjarigen en alleenstaande minderjarigen. Alleenstaande mannen komen dus nog steeds op een wachtlijst terecht. Elke dag worden mensen van op die wachtlijst, opgenomen in het netwerk van Fedasil. Alle beschikbare opvangplaatsen blijven nodig.

Met verschillende maatregelen verhoogde staatssecretaris de Moor de afgelopen maanden de uitstroom van asielzoekers uit de opvangcentra. Ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat asielaanvragen beoordeelt, hield vorige maand het tempo aan. Door de grotere personeelsinzet en snellere procedures, steeg het aantal beslissingen aanzienlijk naar 2.677 personen in maart en 2.463 in april en 2599 in mei, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022. Meer beslissingen betekent meer uitstroom van asielzoekers uit het opvangnetwerk van Fedasil.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.