Aantal asielzoekers op wachtlijst blijft verder dalen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De wachtlijst met asielzoekers die niet meteen een opvangplaats bij Fedasil krijgen, blijft verder dalen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Daardoor stijgt het aantal mensen dat de opvangcentra verlaat, en kan aan meer mensen van op de wachtlijst een plaats worden toegewezen.

De voorbije 3 weken is de wachtlijst gedaald tot 2100 personen. Daarnaast worden er ook mensen geschrapt van de wachtlijst omdat zij ondertussen al een beslissing over hun asielaanvraag ontvangen hebben, en zij daardoor geen recht meer hebben op opvang.

Nicole de Moor: “Door de aanhoudende inspanningen van alle asieldiensten daalt het aantal mensen die op de wachtlijst staan. Ofwel hebben ze geen recht op opvang en worden ze geschrapt. Wie recht heeft op opvang, wordt nog dagelijks door Fedasil uitgenodigd en opgenomen in dat netwerk. Dat betekent niet dat die mensen op straat moeten wachten, door een overeenkomst met het Brussels Gewest kunnen zij terecht in de noodopvang.”

Heel wat van de mensen op de wachtlijst worden bovendien al opgevangen in de noodopvang die georganiseerd wordt in samenwerking met het Brusselse Gewest en die voorziet in 1.500 plaatsen. De instroom van asielzoekers blijft hoog. Daarom wordt nog steeds voorrang verleend aan kwetsbaren, families met minderjarigen en alleenstaande minderjarigen. Alleenstaande mannen komen dus nog steeds op een wachtlijst terecht. Elke dag worden mensen van op die wachtlijst, opgenomen in het netwerk van Fedasil. Alle beschikbare opvangplaatsen blijven nodig.

Met verschillende maatregelen verhoogde staatssecretaris de Moor de afgelopen maanden de uitstroom van asielzoekers uit de opvangcentra. Ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat asielaanvragen beoordeelt, hield vorige maand het tempo aan. Door de grotere personeelsinzet en snellere procedures, steeg het aantal beslissingen aanzienlijk naar 2.677 personen in maart en 2.463 in april en 2599 in mei, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022. Meer beslissingen betekent meer uitstroom van asielzoekers uit het opvangnetwerk van Fedasil.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.