Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.

 

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Over terugkeer onderhandelen gaat beter als je dat binnen een groter pakket kan bespreken, met ook economische samenwerking. Dat is iets waar ik al langer om vroeg en dat is wat we gedaan hebben door met de collega’s uit de regering samen naar Marokko te gaan midden april. Er is een vernieuwde samenwerking en we slagen er in om meer mensen in onwettig verblijf terug te sturen, in het bijzonder mensen die criminele feiten pleegden. Ons land heeft een belangrijke Marokkaanse diaspora met veel mensen die zich elke dag inzetten voor onze samenleving. Elk jaar komen ook heel wat Marokkanen legaal naar ons land om familie te bezoeken, te studeren of te werken. Maar onwettig verblijf staan we niet toe.”
In aanloop naar de missie verbeterde de samenwerking met Marokko al voorzichtig. Het land leverde sinds eind vorig jaar opnieuw doorreisdocumenten aan om mensen te kunnen terugsturen (voordien kon terugkeer enkel wanneer mensen nog over een geldig paspoort beschikten). Sinds de missie midden april is de terugkeer nog verder gestegen. Waar in de eerste maanden van dit jaar gemiddeld 14 Marokkanen zonder wettig verblijf per maand werden teruggestuurd, steeg dit naar 37 in mei.
Er wordt prioritair ingezet op terugkeer van mensen die criminele feiten pleegden en een gevangenisstraf uitzaten, of mensen die overlast plegen en opgepakt worden tijdens politieacties. De Moor werkt daarvoor nauw samen met minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden en minister van justitie Paul Van Tigchelt. 81 Marokkanen in onwettig verblijf werden dit jaar verwijderd vanuit ons land. 79 daarvan hebben feiten tegen de openbare orde begaan, waarvan 74 veroordelingen hadden en 52 uit de gevangenis kwamen. Daarnaast is er gedwongen terugkeer van mensen die worden tegengehouden aan de grens (luchthavens), bv. omdat er twijfels zijn over hun reismotief. 38 personen werden zo teruggestuurd in de eerste 5 maanden van dit jaar.
De Moor werkte ook een ‘high trouble’-aanpak uit met Antwerpen en Brussel om veelvuldige overlastplegers sneller terug te sturen. Daarbij houdt de Dienst Vreemdelingenzaken plaatsen beschikbaar voor veelvuldige overlastplegers die al geïdentificeerd zijn door de lokale politiediensten en begint ze reeds met de nodige voorbereidingen voor terugkeer (identificatie door het herkomstland, bekomen van reisdocumenten, ....). Wanneer de personen in kwestie worden aangetroffen bij politieacties, kunnen zij meteen worden overgebracht naar het gesloten centrum met het oog op snelle terugkeer. Dit jaar werden in het kader van die acties al 5 Marokkanen in onwettig verblijf teruggestuurd.
De Moor wil de terugkeer nog verder doen stijgen. Enkele weken terug keurde de Kamer het aanklampend terugkeerbeleid van de Moor goed, waardoor de diensten over meer mogelijkheden beschikken om terugkeer uit te voeren. Er bestaat nu een medewerkingsplicht voor wie moet terugkeren en de pool van escorteurs om gedwongen terugkeer te begeleiden wordt uitgebreid met medewerkers van DVZ en Frontex, steeds onder toezicht van de politie. Dankzij het terugkeerplan van de Moor komen er de komende jaren 4 nieuwe gesloten centra. De bouwopdracht voor het vertrekcentrum in Steenokkerzeel wordt de komende weken gegund, terwijl de aanbestedingen voor de nieuwe gesloten centra in Jabbeke en Jumet recent werden gelanceerd.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Laatste busje met fysieke documenten vertrokken, toekomstvisie voor de migratiediensten

Vandaag is het laatste busje met fysieke documenten/stapels documenten vertrokken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat bespaart maar liefst 5 ton papier per maand. Dat betekent ook het einde van dagelijkse ritten tussen de twee diensten en dat 2 keer per dag. Maar nog beter: de medewerkers van beide organisaties hebben de volledige dossiers nu digitaal ter beschikking.