Opnieuw belangrijk akkoord in Europa

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag hebben we opnieuw een belangrijke stap kunnen nemen om tot een gecontroleerd migratiebeleid te komen in de Europese Unie. Na de overeenstemming die er vorige week werd gevonden op de Raad van Europese Ministers over het crisismechanisme, is dit nu officieel aangenomen op de vergadering tussen de ambassadeurs (coreper). Dit mechanisme geldt enkel als er sprake is van een crisissituatie. Dat meldt Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor.

De Moor: “De oorlog in Oekraïne en massale vluchtelingenstroom nadien heeft ons geleerd dat je maar beter een goed crisismechanisme hebt om met die plotse massale migratiestromen om te gaan. Voor de Oekraïense vluchtelingen hebben we een beroep moeten doen om een Europese richtlijn die al 20 jaar stof lag te vergaren. Dat heeft goed gewerkt, maar voor de toekomst hebben we een steviger mechanisme nodig om op élk soort crisis voorbereid te zijn. Het crisismechanisme biedt zo’n instrument. Het is een menu aan maatregelen die toegepast kunnen worden in grote crisissituaties, zoals ten tijde van het begin van de oorlog in Oekraïne, of denken we maar aan de crisis met Irakese migranten die door het regime in Wit-Rusland bewust naar de Poolse en Litouwse grens werden gebracht in de winter van 2021 om politieke druk op Europa te zetten. Alleen met een eensgezind Europa en een goed crisismechanisme, waarin het recht om asiel aan te vragen wordt gerespecteerd, kunnen we zo’n situaties aan.”

In juni heeft de Raad al een akkoord gevonden op de meest belangrijke instrumenten uit dit pact. Dit zijn de instrumenten die het volledige asielsysteem hervormen en die jarenlang geblokkeerd zaten. Dat gaat over de screening van migranten aan de buitengrenzen, het toepassen van de grensprocedure en de verplichte solidariteit die lidstaten met elkaar moeten tonen in het dagdagelijkse asielbeleid als lidstaat van de Europese Unie.

Wat vandaag aangenomen werd, is wat gebruikt moet worden in uitzonderlijke crisissituaties. Dit crisismechanisme bevat een menu aan maatregelen die niet zomaar gelden. Deze worden pas na activatie bij bepaalde crisissen ingezet na een beslissing door Raad van Europese Ministers. Elke lidstaat zal in die Raad steeds moeten stemmen en bijgevolg goedkeuren wanneer het een maatregel wordt ingezet. 

De doelstelling blijft om het volledige EU-asiel en migratie Pact tegen het einde van  de legislatuur goed te keuren. Dit zal gebeuren tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2024. Staatssecretaris de Moor blijft daar als voorzitter in deze raadsformatie haar schouders onder zetten.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.