Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Het is de laatste Raad Migratie onder Belgisch voorzitterschap. Op basis van diplomatieke gesprekken de voorbije zes maanden, heeft België de andere Lidstaten een meer strategische visie voorgesteld over het inzetten van het gemeenschappelijk visumbeleid in de bredere aanpak en het beheer van migratie. België wil het gebruik van het visumbeleid meer zien als werkinstrument van het buitenlandbeleid. Voor de Staatssecretaris kan het niet langer dat visumvrijstellingen of -faciliteiten die de  Europese Unie geeft aan derde landen resulteren in een verhoogd oneigenlijk gebruik van visumvoordelen.

 

In 2023 waren er 1,1 miljoen asielaanvragen in de EU. Een derde van die asielaanvragen gebeurt door mensen die op irreguliere wijze de EU binnenkomen. Vele andere asielaanvragen gebeuren door personen die (ooit) de EU legaal binnenkwamen. Dit kan bijvoorbeeld na het hebben ontvangen van een toeristen of business-visum voor een kort verblijf. Uiteraard zijn er vandaag al controles wanneer een visum wordt toegekend, maar het valt niet te ontkennen dat het oneigenlijk gebruik om asielredenen een overbelasting komt van het asielsysteem. Constante monitoring van gebruik van visa zal in de toekomst de weg zijn om te bewandelen naar een gecontroleerd migratiebeheer. België stelt in de eerste plaats ook betere statistische gegevens voor om het probleem te monitoren. 

Daarnaast moet visumbeleid ook actief gebruikt worden als tool om derde landen die een visumvoordeel ontvangen te vragen om het eigen visumbeleid aan te passen aan dat van de EU, en om zelf de nodige binnenkomstcontroles te doen. Een voorbeeld daarvan was afgelopen jaren de visumvrijstelling voor Burundi in Servië, een land dat op zijn beurt van de EU visumvoordelen krijgt voor eigen inwoners. Na heel wat irreguliere binnenkomsten van Burundezen dwong de EU af dat Servië de visumvrijstelling voor Burundi introk. De Moor wil dat de nieuwe Europese Commissie  in de toekomst het visumbeleid hoog op de agenda heeft staan en schuift dit ook naar voor als algemene Belgische prioriteit de volgende Europese legislatuur: "Visumvrijstellingen zijn niet statisch, maar dynamisch. Als er dingen fout lopen moet er veel sneller een schorsing zijn van visumvoordelen."

 

De fundamenten van het migratiebeleid van de EU zijn fundamenteel veranderd door het Migratiepact. Het Pact trad in werking op 11 juni. De implementatie is volop bezig en moet ook versneld worden. De instroom van asielzoekers blijft op een uitermate hoog niveau. Tegen eind dit jaar moeten ons land, net als de andere Lidstaten, klaar zijn met een nationaal actieplan om dat Pact uit te voeren. Ook deze implementatie zette de Moor op de agenda van de Raad. 

 

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.