Nicole de Moor: “Commissie onderneemt actie tegen secundaire migratiestromen”

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Europese Commissie onderneemt actie om de secundaire migratiestromen tegen te houden. Dat blijkt uit de brief die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft gestuurd naar alle lidstaten in aanloop naar de top over asiel en migratie tussen de Europese regeringsleiders volgende week op 9 en 10 februari.

De Dublinregels zijn en blijven in de huidige vorm van toepassing in de Europese Unie zolang er geen akkoord is over de hervorming van het systeem binnen het EU Asiel- en Migratiepact. Transfers naar verantwoordelijke Lidstaten moeten dan ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De visie van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, krijgt hiermee brede ingang. Zij klopt telkens op die nagel dat secundaire migratie ook lidstaten die niet aan de buitengrenzen liggen zwaar onder druk zetten.

Nu geeft de Commissie aan het Europees Asielagentschap de taak om periodiek te rapporteren over de opvangomstandigheden in de verschillende Lidstaten, ook een Belgische vraag. Nationale rechters weigeren soms Dublintransfers naar andere lidstaten, zonder altijd over de nodige objectieve en meest recente informatie te beschikken. Bovendien is het niet toelaatbaar dat Dublin permanent geblokkeerd wordt, omdat de opvang in bepaalde lidstaten permanent te wensen overlaat. “In de feiten is dat een premie voor slecht gedrag. Dat moeten we niet tolereren. Lidstaten moeten altijd voor hun verantwoordelijkheden gesteld worden en we moeten continue blijven bekijken met alle lidstaten hoe we de Europese solidariteit realiteit kunnen maken,” verklaart de Moor.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.