Nicole de Moor: “Commissie onderneemt actie tegen secundaire migratiestromen”

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Europese Commissie onderneemt actie om de secundaire migratiestromen tegen te houden. Dat blijkt uit de brief die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft gestuurd naar alle lidstaten in aanloop naar de top over asiel en migratie tussen de Europese regeringsleiders volgende week op 9 en 10 februari.

De Dublinregels zijn en blijven in de huidige vorm van toepassing in de Europese Unie zolang er geen akkoord is over de hervorming van het systeem binnen het EU Asiel- en Migratiepact. Transfers naar verantwoordelijke Lidstaten moeten dan ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De visie van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, krijgt hiermee brede ingang. Zij klopt telkens op die nagel dat secundaire migratie ook lidstaten die niet aan de buitengrenzen liggen zwaar onder druk zetten.

Nu geeft de Commissie aan het Europees Asielagentschap de taak om periodiek te rapporteren over de opvangomstandigheden in de verschillende Lidstaten, ook een Belgische vraag. Nationale rechters weigeren soms Dublintransfers naar andere lidstaten, zonder altijd over de nodige objectieve en meest recente informatie te beschikken. Bovendien is het niet toelaatbaar dat Dublin permanent geblokkeerd wordt, omdat de opvang in bepaalde lidstaten permanent te wensen overlaat. “In de feiten is dat een premie voor slecht gedrag. Dat moeten we niet tolereren. Lidstaten moeten altijd voor hun verantwoordelijkheden gesteld worden en we moeten continue blijven bekijken met alle lidstaten hoe we de Europese solidariteit realiteit kunnen maken,” verklaart de Moor.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.