Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

De nieuwe medewerkingsplicht staat vermeld op bevelen om het grondgebied te verlaten. Wie een bevel krijgt, zal ook zijn contactgegevens en effectieve verblijfplaats moeten doorgeven. De voorkeur gaat altijd uit naar vrijwillige terugkeer, maar wanneer iemand weigert om mee te werken zal sneller worden overgegaan naar een gedwongen aanpak.

Nicole de Moor: “Wie niet in ons land mag blijven, moet terugkeren. Alleen zo heb je een consequent migratiebeleid. Mensen die het land moeten verlaten zijn nu wettelijk verplicht om mee te werken aan hun terugkeer. We voorzien daarbij de nodige begeleiding om mensen te helpen om effectief die stap te zetten. Maar als mensen zich blijven verzetten, dan is het duidelijk dat ze gedwongen moeten terugkeren.”

De basis voor het aanklampend terugkeerbeleid werd de voorbije jaren al gelegd met de uitbouw van een netwerk van 53 terugkeerloketten waar ICAM-begeleiders mensen die het land moeten verlaten opvolgen. Zij bekijken met de persoon in kwestie de mogelijkheden, vaak is dat vrijwillige terugkeer, soms zijn er nog andere verblijfsmogelijkheden in ons land.

Het aanklampend terugkeerbeleid verankert verder een aantal preventieve en minder dwingende maatregelen die kunnen opgelegd worden om terugkeer vlot te laten verlopen.

·         Preventieve maatregelen kunnen tijdens de termijn die de persoon krijgt om het grondgebied te verlaten worden opgelegd om elk risico op onderduiken te vermijden: zo kan een meldingsplicht bij de ICAM-begeleider, DVZ of politie worden opgelegd, of kunnen reisdocumenten in bewaring worden gehouden wanneer in het kader van de terugkeer een vlucht geboekt is, om te verzekeren dat de persoon deze vlucht zal kunnen nemen.

·         Minder dwingende maatregelen worden door DVZ bekeken in het kader van gedwongen terugkeer als alternatief voor opsluiting in een gesloten centrum. Het kan gaan om een meldingsplicht bij DVZ of de politie of een verplichte verblijfplaats die wordt opgelegd.  Wanneer duidelijk is dat dergelijke maatregelen niet volstaan, wordt overgegaan tot gedwongen terugkeer en opsluiting in een gesloten centrum.

De nieuwe wet zorgt ook voor de uitbreiding van de pool van escorteurs, om gedwongen uitwijzingen sneller te kunnen uitvoeren. Escortes zullen naast de politie en Frontex ook uitgevoerd kunnen worden door personeel van DVZ dat daartoe opgeleid wordt. De praktische uitwerking daarvan wordt momenteel voorbereid.

Blijf op de hoogte

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.

Laatste stap voor bouw gesloten vertrekcentrum Steenokkerzeel: aannemer aangesteld

Er is een aannemer aangesteld voor de bouw van het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Daarmee wordt de laatste stap gezet voor de bouw van het centrum. Het nieuwe centrum zal 50 plaatsen tellen en ligt in de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Personen die gedwongen moeten terugkeren zullen er korte tijd verblijven om hun terugkeer te organiseren.