Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Publicatiedatum

Auteur

Bart Tierens

Deel dit artikel

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.

Nicole de Moor: “Een verblijf in de opvang is liefst zo kort mogelijk. Met de maatregelen uit de migratiedeal sluiten we achterpoortjes uit het verleden die nog niet aangepakt waren. Enkel opvang bijmaken voor asielzoekers is geen oplossing voor de hoge instroom aan asielzoekers in ons land. Mensen moeten sneller de opvang verlaten. Dit is een maatregel die we zelf in België konden nemen, daarnaast moeten de regels uit het Europees Migratie Pact ook zorgen voor een aanpassing van de opvangregels.”

Wie een negatieve asielbeslissing krijgt, moet de opvang voortaan binnen een periode van 30 dagen verlaten. Dat is gemiddeld ongeveer drie maanden of 100 dagen sneller dan vandaag het geval is. Momenteel is het einde van de opvang gekoppeld aan het krijgen van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat zorgt voor onwenselijke situaties waarbij mensen na een negatieve beslissing andere procedures opstarten zoals een aanvraag tot regularisatie, om het bevel om het grondgebied te verlaten voor zich uit te schuiven. Zo konden zij langer in de asielopvang blijven, terwijl zij geen asielzoeker meer zijn. Zo heeft enkel wie een lopende asielprocedure heeft nog recht op asielopvang. Zo’n 1.000-tal personen starten na een negatieve asielbeslissing andere procedures.

De instroom van asielzoekers blijft hoog. Alleenstaande mannen kunnen zich registreren maar krijgen niet standaard een opvangplaats. Voorlopig zijn er geen opvangplaatsen voor hen in het netwerk van Fedasil. Ook voor families met kinderen zijn de plaatsen bijzonder beperkt aan het worden. Nieuwe maatregelen dringen zich op.

Naast maatregelen om meer asielzoekers uit de opvang te doen uitstromen, blijft de Moor inzetten op het aanpakken van de instroom. Er wordt kort op de bal gespeeld wanneer nieuwe fenomenen zich voordoen. Zo was er een sterke toename van Moldavische asielzoekers, geen enkele Moldaviër werd vorig jaar erkend. Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden sinds 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. De snelle procedure heeft betrekking op asielzoekers uit landen die op de lijst van veilige landen staan en landen met een lage erkenningsgraad.

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Laatste stap voor bouw gesloten vertrekcentrum Steenokkerzeel: aannemer aangesteld

Er is een aannemer aangesteld voor de bouw van het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Daarmee wordt de laatste stap gezet voor de bouw van het centrum. Het nieuwe centrum zal 50 plaatsen tellen en ligt in de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Personen die gedwongen moeten terugkeren zullen er korte tijd verblijven om hun terugkeer te organiseren.