Laatste stap voor bouw gesloten vertrekcentrum Steenokkerzeel: aannemer aangesteld

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er is een aannemer aangesteld voor de bouw van het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Daarmee wordt de laatste stap gezet voor de bouw van het centrum. Het nieuwe centrum zal 50 plaatsen tellen en ligt in de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Personen die gedwongen moeten terugkeren zullen er korte tijd verblijven om hun terugkeer te organiseren.
 
Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, moet ook effectief vertrekken. Met het aanklampend terugkeerbeleid zorgen we meer dan ooit voor opvolging van die mensen. Vrijwillige terugkeer heeft altijd de voorkeur, maar als mensen weigeren mee te werken sturen we gedwongen terug. In 2022 lanceerden we een Terugkeerplan dat voorziet in vier gesloten centra, waaronder dit vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Met de aanstelling van een aannemer zetten we voor het vertrekcentrum van Steenokkerzeel nu de laatste stap naar de bouw.”
 
Het aanklampend terugkeerbeleid vraagt bijkomende infrastructuur om een betere, snellere en menselijkere begeleiding van personen in onwettig verblijf mogelijk te maken. Naast het gesloten vertrekcentrum in Steenokkerzeel voorziet het Terugkeerplan nog drie andere nieuwe gesloten terugkeercentra in Zandvliet, Jumet en Jabbeke. Dat laatste komt ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge.
 
De realisatie van de nieuwe terugkeercentra is volop bezig en wordt opgevolgd door de werkgroep infrastructuurplan terugkeer, met daarin vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Regie der Gebouwen en de respectievelijke voogdijministers. Om de bouw van de gesloten centra te versnellen, financiert de Moor sinds vorig jaar via haar departement vijf architecten bij de Regie der Gebouwen. Voor het project Vertrekcentrum Steenokkerzeel werd sinds juli 2022 een architect aangesteld als projectmanager die het geheel in goede banen moet leiden. Op die manier werd snel werk gemaakt van de openbare aanbesteding voor de bouw van dit vertrekcentrum. Nu evaluatie van de verschillende kandidaturen werd de bouw gegund aan een samenwerkingsverband tussen de firma Ibens en DETOO Architect. De komende maanden worden de nodige vergunningen aangevraagd om in principe in mei 2025 te starten met de bouw.
 
Binnenkort worden ook de overheidsopdrachten gelanceerd voor de realisatie van de gesloten centra van Jumet en Jabbeke.
 
Het Terugkeerplan is een plan met een strategische lange termijnvisie dat grote infrastructuurprojecten omvat. Voor dit soort projecten moet er ook vandaag al gewerkt worden om in de toekomst tijdig te kunnen bouwen. Dat begint met het maken van plannen, bestekken opmaken, omgevingsvergunningen aanvragen, informatiesessies voor de buurtbewoners en dergelijke meer.

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.