Asielstatistieken 2023

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2023 vroeger 35.507 mensen asiel aan België, dit tegenover 36.871 mensen in 2022. Dat betekent een lichte daling van 3,2 procent voor ons land. In heel Europa stegen de asielaanvragen echter met 25 procent. Dat blijkt uit de statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zal dan ook zo snel als mogelijk werk maken om het Europees Asiel en Migratie Pact, waarover de lidstaten van de Europese Unie eind vorig jaar een politiek akkoord vonden, in de praktijk in daden om te zetten.

“Zonder structurele hervormingen is ons systeem niet bestand tegen een grote toestroom van mensen die bescherming zoeken. Ook niet in het komende jaar. We moeten niet meteen een trendbreuk verwachten. De asieldruk op Europa zal door internationale conflicten hoog blijven”, verklaarde de Moor vorig jaar bij de voorstelling van asielstatistieken in 2022.

De cijfers wijzen uit dat die voorspelling klopt. In maart heeft de Moor een migratiedeal goedgekeurd gekregen door de regering. Daarin zaten verschillende maatregelen om de instroom naar ons land te doen dalen en de uitstroom uit de opvangcentra te bevorderen. Er werd ingezet op preventiecampagnes, onder ander voor niet-begeleide minderjarigen. In 2023 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 2594 verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn. Dat zijn er 32,7% minder dan in 2022.

Ook werd er een Dublin-centrum opgericht van waaruit er meer terugkeer georganiseerd wordt naar het eerste land waar de asielzoeker in Europa toekomt.

De Moor: “Deze cijfers tonen nog maar eens de noodzaak aan van het Europees Asiel en Migratie Pact. Er is meer spreiding nodig in Europa van asielzoekers en een goede controle aan de buitengrenzen, om mensen die geen aanspraak maken op asiel daar sneller een negatieve beslissing  te geven en onmiddellijk de terugkeer te organiseren.”

Oktober bleek net zoals vorig jaar de maand met de meeste asielaanvragen: 3.740. Het jaar daarvoor lag dat aantal in oktober wel nog veel hoger met 4224 aanvragen. In heel het jaar 2023 steeg het aantal aanvragen nooit boven de 4000. Maar algemeen blijft de asieldruk op ons land hoog net zoals de asieldruk hoog blijft in de hele Europese Unie. 


Voor meer informatie kan u met de betrokken diensten contact opnemen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.