De Moor start Europese tour om in 2024 met Migratiepact te landen

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, overlegt vandaag in Wenen met de Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken Gerhard Karner over de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Eerder deze week had de Moor al een onderhoud met haar Nederlandse collega Eric van der Burg. In de komende weken bezoekt zij de Franse, Duitse en Tsjechische collega’s. De Moor zet alles op alles om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024 finaal te kunnen landen met het Europese Asiel- en Migratiepact.

Nicole de Moor: “Geen enkel land in Europa kan de huidige asielcrisis alleen oplossen. We moeten met Europa de controle over migratie zelf in handen nemen en niet overlaten aan mensensmokkelaars. Ik reik de hand aan de andere lidstaten, de Europese Commissie en het Parlement om het werk rond het Europees migratiepact af te maken. Dit is een historische kans om het migratiebeleid fundamenteel te hervormen en we kunnen ons echt niet veroorloven om die kans te missen.”

De Moor werkt al langer actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. Ze bracht verschillende keren Europese ministers rond de tafel om eensgezindheid te bereiken over de noodzakelijke hervormingen van het Europees asielbeleid. Deze week start ze een Europese tour om het pad te effenen voor een finale landing van het EU Migratiepact.

Het is de ambitie van de Moor om in de eerste helft van volgend jaar, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap, te landen met het pact. Daarom plant zij in november ook een missie naar Straatsburg om daar te spreken met de verschillende parlementsleden (rapporteurs) van het Europees Parlement die de onderhandelingen voeren in de trilogen over dit EU Migratiepact.

De Moor overlegt met collega’s uit verschillende Europese landen die elk hun eigen uitdagingen hebben. Het gaat zowel om landen aan de buitengrenzen waar asielzoekers toekomen als landen naar waar ze uiteindelijk doorreizen. Volgende week zakt de Moor af naar Luxemburg voor de Raad van Europese ministers die zich buigen over asiel en migratie.

Het Europees asiel- en migratiepact voorziet een sterkere controle van de buitengrenzen en een eerlijke spreiding van asielzoekers tussen de lidstaten. Asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zullen hun dossier behandeld zien in een snelle grensprocedure. Die aanpak zal de hoge asieldruk op landen als België doen afnemen en zorgt dat asielzoekers sneller duidelijkheid krijgen.

Begin juni bereikten de Europese lidstaten een akkoord over de belangrijkste onderdelen van het Europese migratiepact en in oktober werd ook een akkoord bereikt over het crisismechanisme. Daarnaast heeft ook het Europees Parlement een positie vastgelegd. Op dit moment lopen de triloog-onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.