Ik bekijk voorstellen rond migratie altijd met zeer veel belangstelling. Ik ben blij dat Vooruit ook voorstander is van een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid. Ik ga er dan ook van uit dat ik steun van hen krijg voor de hervormingen die wij uitwerken op Belgisch en Europees niveau. Zoals mijn voorstel voor verplichte inburgering van arbeidsmigranten zodat ze niet langer uitgebuit worden en hun rechten kennen. Ook de fusie tot 1 migratiedienst is iets wat ik al langer op tafel heb gelegd. Ook in het terugkeerbeleid, pleit ik er al langer voor om harder op tafel te slaan, en alle mogelijke hefbomen te gebruiken in onze contacten met herkomstlanden, niet alleen in het visumbeleid (arbeidsmigratie), maar ook in buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Dat is de juiste weg om in te slaan.

Een ambitieuze hervorming in de Europese Unie, die ligt voor. Ik ben blij dat Meneer Rousseau  die voorstellen integraal deelt. Alleen stemt zijn fractie in het Europees Parlement dan wel tegen controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Zonder die controles kunnen wij onmogelijk ‘grip’ krijgen op migratie.  

Ik ben wel verbaasd dat Vooruit mensen in onwettig verblijf op een legale manier wil laten werken. Ik heb mij altijd verzet tegen een collectieve regularisatie. Het voorstel van Vooruit om mensen in onwettig verblijf te laten werken staat daar haaks op. Wij zijn gebaat bij een consequent en duidelijk beleid. Wie hier mag zijn, geven we kansen en activeren we op de arbeidsmarkt. Wie hier niet mag zijn, moet terug.