Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor gaat overleggen met havenbesturen om nieuwe locaties te vinden voor pontons om asielzoekers op te vangen. Momenteel baat Fedasil één asielcentrum uit op een ponton, de Reno-boot in Gent. Daar worden momenteel 224 asielzoekers opgevangen.

Nicole de Moor: “We hebben nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen en zijn dus voortdurend op zoek naar bijkomende plaatsen. Vorig jaar openden we 14 opvangcentra, onder meer in voormalige jeugdverblijven of kazernes. Naast die klassieke opvangcentra zoeken ook naar alternatieve oplossingen, zoals pontons of containerdorpen. Ik heb de havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor dergelijke pontons.”

Fedasil heeft contacten met verschillende rederijen om op korte termijn over nog van dergelijke pontons te kunnen beschikken. De moeilijkheid is echter om een geschikte locatie te vinden om een dergelijk ponton te laten aanmeren.

Naast het creëren van opvang werkt staatssecretaris de Moor ook aan structurele maatregelen om meer mensen te doen vertrekken uit de opvangcentra. “Ik wil achterdeurtjes sluiten die het vandaag mogelijk maken dat een 1.000-tal personen na een negatieve asielbeslissing toch nog in de opvang blijven. Opvangplaatsen moeten toekomen aan wie in een lopende asielprocedure zit. Ik zal mijn pakket met hervormingsmaatregelen deze week opnieuw bespreken met de kern.”

Bron foto: Het Nieuwsblad fvv 27/02/2023