In de eerste drie maanden van dit jaar werden 959 mensen zonder wettig verblijf uit ons land teruggestuurd. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar, toen ging het om 502 personen.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Wie geen recht heeft op asiel of in onwettig verblijf is, kan niet blijven in ons land. We zetten in op terugkeer, vrijwillig als dat kan en met individuele begeleiding. Maar als er geen bereidheid is om mee te werken doen we aan gedwongen terugkeer. Ik versterk het wettelijk kader daarvoor met de recente migratiedeal en maak werk van betere afspraken met landen van herkomst.”

Cruciaal om de terugkeercijfers nog verder te verhogen is dat er voldoende escorteurs zijn om terugkeer te begeleiden. In het kader van de migratiedeal van staatssecretaris de Moor wordt de pool escorteurs uitgebreid. Naast de politie, zullen ook Frontex-medewerkers en medewerkers van DVZ die daartoe opgeleid worden kunnen deelnemen, steeds onder toezicht van een politieagent. De verdere uitwerking daarvan gebeurt in nauw overleg met politie en vakbonden.

Daarnaast zijn ook goede afspraken nodig met landen van herkomst, zodat zij hun onderdanen via vlotte procedures terug opnemen. Staatssecretaris de Moor heeft daarvoor op regelmatige basis contacten met buitenlandse vertegenwoordigers. Vorige week had ze constructieve gesprekken met de Marokkaanse ambassadeur in ons land. Eerder dit jaar maakte ze ook al afspraken met de Vietnamese en Tunesische autoriteiten.

Bron foto: ID/Joren De Weerdt