In opdracht van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, lanceert Fedasil een projectoproep om asielzoekers te begeleiden naar werk en hen te ondersteunen om actief te zijn in de samenleving.

Nicole de Moor: “We zetten sterk in op het activeren van asielzoekers via het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ en met deze projectoproep bouwen we daaraan verder. Het aan de slag krijgen van asielzoekers is een win-winsituatie voor de betrokkenen en voor bedrijven die handen tekort komen. Daarnaast stimuleren we innovatie, zoals het voorzien van kwaliteitsvolle huisvestiging voor asielzoekers door bedrijven die hen tewerkstellen.”

Vorig jaar waren 10.000 asielzoekers voor korte of langere tijd aan het werk. Er bestaan intussen heel wat samenwerkingen met sectoren zoals de bouw of de zorg, of met individuele bedrijven.

In tal van asielcentra lopen vandaag begeleidingstrajecten naar werk, maar niet in alle gebeurt dat even intensief. Met een projectoproep wil de staatssecretaris de leemtes in het netwerk opvullen en bijkomende ondersteuning bieden waar nodig.

Via de projectoproep wil de Moor ook de tewerkstelling van asielzoekers in de uitzendsector verhogen. Vandaag zijn in die sector al veel asielzoekers aan de slag, maar toch zijn sommige uitzendbedrijven nog niet vertrouwd met het profiel van asielzoekers. Asielzoekers zijn op hun beurt vaak niet bekend met het concept van uitzendarbeid. De Moor streeft naar een structurele samenwerking tussen het opvangnetwerk en de uitzendsector.

Daarnaast wil de Moor via de projectoproep innovatie stimuleren. Zo wordt op zoek gegaan naar nieuwe opvangconcepten waarbij werkgevers kwaliteitsvolle huisvestiging aanbieden aan door hen tewerkgestelde asielzoekers. Ook wordt gekeken naar innovatieve vormen van cohousing met asielzoekers. Tot slot wordt op zoek gegaan naar innovatieve projecten om de drempels te verlagen voor kinderopvang voor alleenstaande ouders in het opvangnetwerk.

De projectoproep kadert in het algemeen begeleidingstraject naar tewerkstelling waar de Moor aan werkt. Het doel is dat elke asielzoeker op arbeidsleeftijd, een aangepaste begeleiding krijgt naar werk.

Door te werken kunnen asielzoekers ervaring opdoen en leren ze onze taal. Ze verwerven een eigen inkomen, kunnen op hun eigen benen staan en dragen bij aan de samenleving. Als zij erkend worden als vluchteling, staan zij zo al vele stappen verder in hun integratie. En als ze geen asiel krijgen en moeten terugkeren naar hun land van herkomst, dan komt die werkervaring ook daar nuttig van pas.

Projecten kunnen worden ingediend tot 30 september en moeten worden uitgevoerd in 2024. Op 31 augustus organiseert Fedasil een digitaal infomoment. Meer info op https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/projectoproep-2024