De inspanningen om personen in onwettig verblijf te doen terugkeren gaan onverminderd verder. Er is succesvol een Special Flight uitgevoerd naar Kinshasa, Congo, met 20 personen aan boord. Dit binnen een Europese context, want elk terugkeer vanuit eender welk Europees land is ook goed voor ons land. Wie niet terugkeert, reist vandaag de dag al te vaak door naar andere EU-landen om daar te verblijven of opnieuw procedures te starten. Zes lidstaten hebben personen voor terugkeer aangeboden waaronder België, Zwitserland, Duitsland, Litouwen, Cyprus en Kroatië.

De Moor: “Wij willen zo efficiënt mogelijk werken. Elke terugkeer vanuit de Europese Unie, is ook in ons voordeel. We zoeken samenwerking met andere EU-lidstaten om een vlucht zo vol mogelijk te laten vertrekken. Mochten alle Europese lidstaten aan hetzelfde zeel trekken dan stonden we er gezamenlijk veel beter voor in ons migratiebeheer.”

Tot en met eind april werden dit jaar 41 personen teruggestuurd via een Special Flight. Het doel is nooit zoveel mogelijk Special Flights maar wel zoveel mogelijk terugkeer in haar geheel. Enkel wie manifest weigert mee te werken aan de terugkeer zal uiteindelijk via een Special Flight moeten vertrekken. De minder gedwongen opties moeten altijd eerst gevolgd worden.

In het eerste kwartaal van 2023 werden 959 mensen zonder wettig verblijf uit ons land teruggestuurd. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar, toen ging het om 502 personen.

Net om de terugkeer nog op te drijven, wordt er een medewerkingsplicht in de wet opgenomen en zal de pool van escorteurs worden uitgebreid.