Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is tevreden met het engagement dat de Europese Commissie aangaat voor het realiseren van het Europees migratiepact.

Tijdens de jaarlijkse State of the Union vandaag gaf commissievoorzitter von der Leyen aan dat een akkoord over het migratiepact nog nooit zo dichtbij was en ze riep op om het werk af te maken.

De Moor werkt al langer actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. Ze bracht verschillende keren Europese ministers rond de tafel om eensgezindheid te bereiken over de noodzakelijke hervormingen van het Europees asielbeleid. Het is de ambitie om in de eerste helft van volgend jaar, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap, te landen met het pact.

Het Europees migratiepact voorziet een sterkere controle van de buitengrenzen. Asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zullen hun dossier behandeld zien in een snelle grensprocedure. Verder wordt een verplichte spreiding van asielzoekers georganiseerd tussen de lidstaten.

Ook deals met derde landen als Tunesië zullen bijdragen aan een beter beheer van de migratiestromen en van onze grenzen. Net zoals von der Leyen is de Moor voorstander van meer samenwerkingen met derde landen. Cruciaal voor het slagen daarvan is voor haar dat het om een brede samenwerking gaat die niet enkel migratie beslaat, maar ook lokaal kansen creëert via investeringen in onderwijs, energie, etc.

Nicole de Moor: “Europa moet tonen dat het kan beslissen. We moeten met Europa de controle over migratie zelf in handen nemen en niet overlaten aan mensensmokkelaars. Alleen zo kunnen we de asielcrisis in ons land fundamenteel oplossen. Het Europees migratiepact draait om respect voor grenzen en voor mensen. We versterken de controle over onze buitengrenzen, we rekenen op alle lidstaten en zullen beter dan vandaag bescherming kunnen bieden aan wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging. Ik zal daar tijdens het voorzitterschap mijn prioriteit van maken.”

Begin juni bereikten de Europese lidstaten een akkoord over het Europese migratiepact. Eerder had ook al het Europees Parlement een positie vastgelegd. Op dit moment lopen onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad. De Moor zet de komende maanden het werk verder om tot een effectieve verordening te komen die gestemd kan worden door het Europees Parlement.