Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor ondertekende vandaag een terugkeerakkoord met de Senegalese viceminister van buitenlandse zaken Annette Seck. België en Senegal maken daarin afspraken om samen te werken rond terugkeer van mensen in onwettig verblijf en legale migratie.

Eerder dit jaar werd al een gelijkaardig akkoord afgesloten met Tsjaad en vorig jaar gebeurde dat ook met de Republiek Congo, Liberia en Suriname.

Nicole de Moor: “Wie geen wettig verblijf heeft in ons land kan hier niet blijven. Ik zet sterk in op terugkeer, vrijwillig als het kan en gedwongen als het moet. Daarvoor werk ik aan betere samenwerkingen met zoveel mogelijk landen. Naast landen als Marokko en Tunesië, zet ik ook in op samenwerking met landen met kleinere groepen mensen in onwettig verblijf. Als je ook daar niet werkt aan terugkeer, groeit die groep steeds verder aan.”

Het nieuwe terugkeerakkoord zet bijzonder in op vrijwillige terugkeer, een prioriteit van de Moor. Senegal engageert zich om vrijwillige terugkeerders na hun aankomst te begeleiden bij hun herintegratie in de samenleving.

142 Senegalezen vroegen vorig jaar asiel aan in ons land. In heel de EU ging het om 4.595 aanvragen. De overgrote meerderheid daarvan bleek na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming. Daarnaast werden in ons land 35 Senegalezen in illegaal verblijf onderschept. Terugkeer naar Senegal verliep de afgelopen jaren moeilijk, waardoor het land werd genoemd in Europese discussies rond visumsancties. Vorig jaar keerden vanuit België slechts 4 Senegalezen in onwettig verblijf vrijwillig terug.

De instroom van Senegalezen in België is weliswaar klein, als mensen niet terugkeren zorgt dat voor een groeiende groep personen in onwettig verblijf. Daarom is het belangrijk om ook met die landen akkoorden te sluiten rond terugkeer.

Eerder afgesloten akkoorden zorgen effectief voor een betere medewerking van het herkomstland bij terugkeer. Zo steeg de terugkeer naar Suriname van 5 personen in 2021 naar 22 na het afsluiten van een akkoord vorig jaar.

Legale migratie

België en Senegal zullen ook samenwerken rond legale migratie. Op dit ogenblik verblijven een 3.500-tal Senegalezen wettig in ons land. Beide landen zullen pilootprojecten ondersteunen rond circulaire migratie. Daarbij zetten migranten ervaring die ze opdoen in hun herkomstland in.

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt sinds 2021 deel aan het project ‘Ondernemers voor Ondernemers’. 60 Senegalese ondernemers worden met 60 Belgische ondernemers ‘gematched’ om ervaring en kennis op te doen. De doelstelling is om de prestaties van Senegalese bedrijven te verhogen door hen tijdelijk in België te laten samenwerken met Belgische bedrijven. Ook dit kadert in het ontraden om met mensensmokkelaars naar België te komen en aan te geven dat er andere manieren zijn om aan migratie te doen.