Nieuws

Het aantal Burundese asielzoekers is de afgelopen maand sterk gedaald. Dat is het gevolg van het stopzetten van het Servische…

Lees meer

In 2022 is het aantal irreguliere binnenkomsten in de Europese Unie via alle routes toegenomen. Dat zorgt voor een grote druk…

Lees meer

Vandaag komt de werkgroep 'Audit' van de asiel en migratiediensten voor het eerst samen. Staatssecretaris voor asiel en…

Lees meer

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, kijkt uit naar de bespreking van het plan van de Europese Commissie…

Lees meer

Staatsecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, meldt dat de heer Iquioussen gisteren werd opgesloten in een gesloten…

Lees meer

De laatste 3 maanden valt er een opmerkelijke stijging vast te stellen van asielaanvragen van Congolezen.  Voor dit jaar zien we…

Lees meer

Een verplichte spreiding van asielzoekers in lokale opvanginitiatieven bij steden en gemeenten wordt niet overwogen. De…

Lees meer

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, opende vandaag de nieuwe grenspost in Kenge in de Democratische…

Lees meer

Geachte Collega’s, Zoals u allen weet is de situatie momenteel zeer ernstig. Zowel in de maand september als de maand oktober…

Lees meer

Er is gisteren succesvol een zogenaamde ‘Special Flight’ vanuit Zaventem vertrokken richting Congo. Vanuit Zaventem werden 14…

Lees meer

Het beleid van het Commissariaat-Generaal voor de Staatlozen en Vluchtelingen over het al dan niet toekennen van bescherming aan…

Lees meer

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor drong vandaag aan bij de nieuwe Europese terugkeercoördinator Mari…

Lees meer