Blijf op de hoogte

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf"

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zal prioriteit geven aan de verwijdering van drugsdealers in Peterbos die onwettig in ons land verblijven. Daarom heeft zij beslist om de aanpak met het project ‘High Trouble’ uit te breiden en ook toe te passen op de wijk Peterbos in Anderlecht.

Beschikbare plaatsen in gesloten centra voor terugkeer in realtime zichtbaar

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor gaf vandaag de aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe software om in realtime het aantal vrije plaatsen in de gesloten terugkeercentra te kennen. Het systeem vervangt een wirwar aan verouderde toepassingen en vermindert de administratie waarmee medewerkers van gesloten centra zich bezighouden. De digitale productstudio In The Pocket doet de ontwikkeling.

Bedrijven die een werknemer vinden, moeten die snel kunnen in dienst laten treden

De ministerraad gaat akkoord met de verdere uitbreiding van het digitaal platform ‘Working in Belgium’. Bedrijven die een geschikte werknemer vinden uit het buitenland moeten die snel in dienst kunnen laten treden. Te lange wachttijden leidt tot veel frustratie en verlies van gegeerde werknemers. Jobs waarvoor niemand in België gevonden wordt omdat ze een specifieke opleiding vragen, of er gewoonweg te korten voor zijn blijven zo te lang openstaan en dat leidt tot verlies bij de bedrijven. Door een verdere uitbreiding garanderen we dat wie een gecombineerde vergunning aanvraagt, daar snel een antwoord op krijgt.

Terugkeer voor derde jaar op rij in stijgende lijn

Vorig jaar werden 8.333 personen gedwongen of vrijwillig teruggestuurd vanuit ons land. De terugkeer ligt daarmee 12 procent hoger dan in 2022. Om terugkeer verder te verhogen, wil de Moor meer samenwerking binnen de regering en op Europees niveau.

 

Fast-trackprocedure voor snellere afhandeling asielaanvragen uit DR Congo, Moldavië en Georgië

Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden vanaf 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil tegengaan dat mensen die overduidelijk niet op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging, gebruik maken van de asielprocedure.

Steeds meer gedetineerden in onwettig verblijf rechtstreeks teruggestuurd vanuit gevangenis

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en minister van justitie Paul Van Tigchelt, bezochten vandaag de gevangenis van Beveren. Terugkeerbegeleiders volgen gedetineerden in onwettig verblijf op.  Die laatsten moeten wanneer ze vrijkomen zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Asielstatistieken 2023

In 2023 vroeger 35.507 mensen asiel aan België, dit tegenover 36.871 mensen in 2022. Dat betekent een lichte daling van 3,2 procent voor ons land. In heel Europa stegen de asielaanvragen echter met 25 procent. Dat blijkt uit de statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Nieuw wetboek gecontroleerde migratie

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, stelde vandaag het nieuwe wetboek gecontroleerde migratie voor. Dit geflankeerd door alle bevoegde asiel- en migratiediensten.

 

Deal Europees migratiepact zorgt er voor dat we eindelijk opnieuw controle over migratie nemen

In de vroege ochtend bereikten het Europees Parlement en de Europese lidstaten een akkoord over het Migratiepact. Dat is een ingrijpende en noodzakelijke hervorming van het Europese migratie en asielbeleid. Volgend jaar zal deze tekst ter stemming voorgelegd worden aan het Europees Parlement.