Dit jaar starten 7597 minderjarigen die in de Belgische opvangcentra verblijven, al dan niet voor de eerste keer, een nieuw schooljaar. Zij vormen 25,92% van het totaal aantal personen dat in de centra verblijft. Aangezien in België alle minderjarigen van 5 tot 18 jaar onderhevig zijn aan de leerplicht, is het ook voor jonge nieuwkomers belangrijk dat ze zo snel mogelijk hun weg naar het onderwijs vinden. 10,85% zal dit schooljaar naar school gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 40,41% in Vlaanderen en 48,74% in Wallonië. 

Om te weten te komen hoe kinderen die in een asielprocedure zitten zo’n eerste schooldag ervaren, gaat Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op 1 september langs in PORTUS Berkenboom in Sint-Niklaas. Hier worden donderdagochtend alle anderstalige nieuwkomers verdeeld over de verschillende OKAN-klassen en wordt de aftrap van het nieuwe schooljaar gegeven. 

‘Bedankt aan alle scholen die dit schooljaar (opnieuw) jonge nieuwkomers welkom heten. De inspanningen die leerkrachten, directies, coördinatoren en het ondersteunend personeel elke dag leveren voor deze leerlingen, zijn van cruciaal belang om hen een veilige haven te bieden, waarin ze mogen spelen, leren en ontdekken’, zegt Nicole de Moor.