Nicole de Moor: “Vrijwillige terugkeer overstijgt niveau van voor corona”

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2022 keerden 2.673 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Daarmee ligt het aantal hoger dan voor de corona-periode. In 2019 keerden 2.426 personen vrijwillig terug.

Nicole de Moor: “Het aanklampend terugkeerbeleid is een breuk met het verleden. We geven mensen niet zomaar een papier met het bericht dat ze het land moeten verlaten, maar zorgen voor een grondige begeleiding. Dat is in het belang van die mensen, want in onwettig verblijf in ons land leven is nooit een oplossing. We geven de voorkeur aan vrijwillige terugkeer, maar als dat niet gaat is gedwongen terugkeer de laatste optie.”

In totaal werden vorig jaar 7.396 mensen zonder wettig verblijf van het Belgische grondgebied verwijderd. Na een terugval tijdens coronajaren 2020 en 2021, zijn de cijfers opnieuw in stijgende lijn. Naast 2.673 personen die vrijwillig terugkeerden, werden 2.971 personen gedwongen teruggestuurd. Het aantal gedwongen terugkeerders nam daarmee met 43 procent toe ten opzichte van 2021. 1.752 personen werden aan de grens tegengehouden en teruggestuurd (1.237 in 2021), bijvoorbeeld omdat ze niet over de juiste papieren beschikten.

Jaar

Vrijwillige terugkeer

Gedwongen terugkeer

Terugkeer vanaf grens

Totaal

2019

2.426

3.829

2.318

8.573

2020

1.847

2.131

808

4.786

2021

1.965

2.075

1.237

5.277

2022

2.673

2.971

1.752

7.396

Het aanklampend terugkeerbeleid vraagt bijkomende infrastructuur om een betere, snellere en menselijkere begeleiding van personen in onwettig verblijf mogelijk te maken. Zo is een netwerk uitgebouwd van 35 regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding en vijf terugkeerloketten om begeleidingsgesprekken te organiseren. Dat netwerk wordt verder uitgebreid. Recent openden bureaus in onder meer Luik, Aalst, Ottignies, Nijvel, Gent en Namen.

Daarnaast wordt het aantal terugkeerwoningen voor gezinnen verdubbeld naar 54 woningen en wordt werk gemaakt van meer capaciteit in gesloten centra. Momenteel telt ons land 6 gesloten centra met een maximumcapaciteit van 751 plaatsen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan drie 3 nieuwe gesloten terugkeercentra én een bijkomend vertrekcentrum die voorzien zijn in het Terugkeerplan. Daardoor zal de capaciteit gefaseerd opgetrokken worden naar 1.145 plaatsen. De gesloten terugkeercentra worden gebouwd in Zandvliet, Jumet en Jabbeke. Dat laatste komt ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. In Steenokkerzeel, nabij de luchthaven van Zaventem, wordt een vertrekcentrum gebouwd voor kort verblijf. Hier worden ook mensen die moeten terugkeren kort vastgehouden om van daaruit een snelle terugkeer naar herkomstland mogelijk te maken. Eind vorige maand werden kandidaten geselecteerd voor de aanbesteding voor Steenokkerzeel. De aankoop van het terrein in Jabbeke wordt voorbereid en gebeurt later dit jaar.

Naast capaciteit is ook een goede samenwerking met landen van herkomst cruciaal voor terugkeer. De Moor wil dat de Europese leiders zich engageren om in de toekomst meer als één blok om te gaan met derde landen. “Er moet ook een sluitstuk zijn in ons migratiebeleid voor zij die geen verblijfsrecht krijgen, en dat is terugkeer. Het is een internationale plicht van landen om de eigen onderdanen opnieuw op te nemen, en het is die plicht die de Unie collectief sterker moet kunnen afdwingen. We mogen niet terugdeinzen daarvoor de nodige instrumenten in te zetten, en dan denk ik in de eerste plaats aan het gemeenschappelijk visumbeleid.” Een sterker Europees antwoord rond terugkeer is een van de zaken die op de Europese top deze week worden besproken.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.