Nicole de Moor: “Vrijwillige terugkeer overstijgt niveau van voor corona”

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2022 keerden 2.673 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Daarmee ligt het aantal hoger dan voor de corona-periode. In 2019 keerden 2.426 personen vrijwillig terug.

Nicole de Moor: “Het aanklampend terugkeerbeleid is een breuk met het verleden. We geven mensen niet zomaar een papier met het bericht dat ze het land moeten verlaten, maar zorgen voor een grondige begeleiding. Dat is in het belang van die mensen, want in onwettig verblijf in ons land leven is nooit een oplossing. We geven de voorkeur aan vrijwillige terugkeer, maar als dat niet gaat is gedwongen terugkeer de laatste optie.”

In totaal werden vorig jaar 7.396 mensen zonder wettig verblijf van het Belgische grondgebied verwijderd. Na een terugval tijdens coronajaren 2020 en 2021, zijn de cijfers opnieuw in stijgende lijn. Naast 2.673 personen die vrijwillig terugkeerden, werden 2.971 personen gedwongen teruggestuurd. Het aantal gedwongen terugkeerders nam daarmee met 43 procent toe ten opzichte van 2021. 1.752 personen werden aan de grens tegengehouden en teruggestuurd (1.237 in 2021), bijvoorbeeld omdat ze niet over de juiste papieren beschikten.

Jaar

Vrijwillige terugkeer

Gedwongen terugkeer

Terugkeer vanaf grens

Totaal

2019

2.426

3.829

2.318

8.573

2020

1.847

2.131

808

4.786

2021

1.965

2.075

1.237

5.277

2022

2.673

2.971

1.752

7.396

Het aanklampend terugkeerbeleid vraagt bijkomende infrastructuur om een betere, snellere en menselijkere begeleiding van personen in onwettig verblijf mogelijk te maken. Zo is een netwerk uitgebouwd van 35 regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding en vijf terugkeerloketten om begeleidingsgesprekken te organiseren. Dat netwerk wordt verder uitgebreid. Recent openden bureaus in onder meer Luik, Aalst, Ottignies, Nijvel, Gent en Namen.

Daarnaast wordt het aantal terugkeerwoningen voor gezinnen verdubbeld naar 54 woningen en wordt werk gemaakt van meer capaciteit in gesloten centra. Momenteel telt ons land 6 gesloten centra met een maximumcapaciteit van 751 plaatsen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan drie 3 nieuwe gesloten terugkeercentra én een bijkomend vertrekcentrum die voorzien zijn in het Terugkeerplan. Daardoor zal de capaciteit gefaseerd opgetrokken worden naar 1.145 plaatsen. De gesloten terugkeercentra worden gebouwd in Zandvliet, Jumet en Jabbeke. Dat laatste komt ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. In Steenokkerzeel, nabij de luchthaven van Zaventem, wordt een vertrekcentrum gebouwd voor kort verblijf. Hier worden ook mensen die moeten terugkeren kort vastgehouden om van daaruit een snelle terugkeer naar herkomstland mogelijk te maken. Eind vorige maand werden kandidaten geselecteerd voor de aanbesteding voor Steenokkerzeel. De aankoop van het terrein in Jabbeke wordt voorbereid en gebeurt later dit jaar.

Naast capaciteit is ook een goede samenwerking met landen van herkomst cruciaal voor terugkeer. De Moor wil dat de Europese leiders zich engageren om in de toekomst meer als één blok om te gaan met derde landen. “Er moet ook een sluitstuk zijn in ons migratiebeleid voor zij die geen verblijfsrecht krijgen, en dat is terugkeer. Het is een internationale plicht van landen om de eigen onderdanen opnieuw op te nemen, en het is die plicht die de Unie collectief sterker moet kunnen afdwingen. We mogen niet terugdeinzen daarvoor de nodige instrumenten in te zetten, en dan denk ik in de eerste plaats aan het gemeenschappelijk visumbeleid.” Een sterker Europees antwoord rond terugkeer is een van de zaken die op de Europese top deze week worden besproken.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.