Nicole de Moor vraagt CGVS om vluchtelingenstatus van voor oorlogsmisdaden aangehouden Syriër te herbekijken

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vraagt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om de vluchtelingenstatus van een Syrische man te heronderzoeken, in nauw contact met het Parket en de veiligheidsdiensten. De man is aangehouden op verdenking van oorlogsmisdaden in Syrië.

Nicole de Moor: “De asielprocedure dient om mensen te beschermen die gevaar lopen voor oorlog of vervolging, niet voor wie zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Ik heb het Commissariaat-generaal gevraagd om de vluchtelingenstatus van deze persoon opnieuw te onderzoeken. Wanneer effectief blijkt dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, kan het Commissariaat-generaal de vluchtelingenstatus intrekken.”

Het CGVS voert steeds een grondig individueel onderzoek bij het toekennen van de asielstatus. Bovendien wordt voor elke persoon die in België om internationale bescherming vraagt een veiligheidscheck gedaan. Indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een asielzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid of aan oorlogsmisdaden, kan het CGVS hem uitsluiten van een beschermingsstatus. Dat kan ook nadien wanneer er na het toekennen van de beschermingsstatus bewijzen voor dergelijke feiten opduiken.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.