Nicole de Moor vraagt CGVS om vluchtelingenstatus van voor oorlogsmisdaden aangehouden Syriër te herbekijken

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vraagt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om de vluchtelingenstatus van een Syrische man te heronderzoeken, in nauw contact met het Parket en de veiligheidsdiensten. De man is aangehouden op verdenking van oorlogsmisdaden in Syrië.

Nicole de Moor: “De asielprocedure dient om mensen te beschermen die gevaar lopen voor oorlog of vervolging, niet voor wie zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Ik heb het Commissariaat-generaal gevraagd om de vluchtelingenstatus van deze persoon opnieuw te onderzoeken. Wanneer effectief blijkt dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, kan het Commissariaat-generaal de vluchtelingenstatus intrekken.”

Het CGVS voert steeds een grondig individueel onderzoek bij het toekennen van de asielstatus. Bovendien wordt voor elke persoon die in België om internationale bescherming vraagt een veiligheidscheck gedaan. Indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een asielzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid of aan oorlogsmisdaden, kan het CGVS hem uitsluiten van een beschermingsstatus. Dat kan ook nadien wanneer er na het toekennen van de beschermingsstatus bewijzen voor dergelijke feiten opduiken.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.