Nicole de Moor roept IMC arbeidsmigratie samen voor betere bescherming en integratie van arbeidsmigranten

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor roept een Interministeriële conferentie Migratie en Integratie samen rond het thema arbeidsmigratie. Ze wil procedures sneller en efficiënter maken en werknemers beter beschermen.

Nicole de Moor: “Door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, is arbeidsmigratie de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Waar het vroeger vooral hooggeschoolde profielen waren die werden aangetrokken voor de kenniseconomie, gaat het nu ook om technisch geschoolde profielen. Werknemers worden soms het slachtoffer van misbruik of bevinden zich soms in een erg afhankelijke positie waardoor ze wantoestanden niet durven signalieren. Door werknemers beter te beschermen gaan we misbruik tegen. Bovendien bestrijden we zo ook oneerlijke concurrentie van malafide werkgevers die het niet nauw nemen met de regels.”

Op de interministeriële conferentie wil staatssecretaris de Moor volgende maatregelen op tafel leggen om de bescherming van werknemers te verbeteren:

  • Verplichte inburgering voor arbeidsmigranten. Vandaag zijn arbeidsmigranten vrijgesteld van inburgering. Er wordt niet verwacht dat zij Nederlands leren of inburgeren. Staatssecretaris de Moor wil dat veranderen. Wie geïntegreerd is kan beter zijn rechten afdwingen. En ook voor de samenleving is dat natuurlijk goed. Bovendien blijkt uit de praktijk dat arbeidsmigranten vaak langer in ons land blijven en dus alle belang hebben bij een goede integratie (40% van aanvragen vorig jaar was verlenging).
  • Geschikte huisvesting. Als een werknemer naar ons land komt, moet die geschikte huisvesting hebben. Dat kan gegarandeerd worden via een expliciete voorwaarde bij de aanvraag of via betere informatie-uitwisseling en controles. Op die manier wordt tegengegaan dat mensen in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest worden.
  • Meer tijd voor slachtoffers om nieuwe werkgever te vinden. Wanneer een buitenlandse werknemer slachtoffer is van inbreuken door zijn werkgever en de inspectiediensten de tewerkstelling stopzetten, heeft hij vandaag een periode van 90 dagen om een nieuwe job te vinden. Dat blijkt in de praktijk vaak te kort te zijn. De Moor wil die periode verlengen naar 180 dagen.
  • Kosten procedure ten laste van werkgever. Nu is het niet wettelijk geregeld wie de procedurekost van 138 euro betaalt. De Moor wil dat wettelijk bepaald wordt dat de werkgever dit betaalt.

Vorig jaar waren er 9.543 toegekende eerste gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, bijna dubbel zoveel als in 2021 (5.124). Het systeem zit in de lift en dat is ook logisch door de krapte op de arbeidsmarkt, maar we moeten waakzaam zijn voor misbruik. Recente dossiers (bv. Borealis) en studies tonen aan dat de gecombineerde vergunning soms misbruikt wordt en dat de werknemer zich in een soms erg afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever bevindt. Bovendien kent de werknemer niet altijd zijn rechten of beschikt hij niet over de informatie om deze uit te oefenen. 

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.