Nicole de Moor gaat overleggen met havens over pontons om asielzoekers op te vangen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor gaat overleggen met havenbesturen om nieuwe locaties te vinden voor pontons om asielzoekers op te vangen. Momenteel baat Fedasil één asielcentrum uit op een ponton, de Reno-boot in Gent. Daar worden momenteel 224 asielzoekers opgevangen.

Nicole de Moor: “We hebben nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen en zijn dus voortdurend op zoek naar bijkomende plaatsen. Vorig jaar openden we 14 opvangcentra, onder meer in voormalige jeugdverblijven of kazernes. Naast die klassieke opvangcentra zoeken ook naar alternatieve oplossingen, zoals pontons of containerdorpen. Ik heb de havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor dergelijke pontons.”

Fedasil heeft contacten met verschillende rederijen om op korte termijn over nog van dergelijke pontons te kunnen beschikken. De moeilijkheid is echter om een geschikte locatie te vinden om een dergelijk ponton te laten aanmeren.

Naast het creëren van opvang werkt staatssecretaris de Moor ook aan structurele maatregelen om meer mensen te doen vertrekken uit de opvangcentra. “Ik wil achterdeurtjes sluiten die het vandaag mogelijk maken dat een 1.000-tal personen na een negatieve asielbeslissing toch nog in de opvang blijven. Opvangplaatsen moeten toekomen aan wie in een lopende asielprocedure zit. Ik zal mijn pakket met hervormingsmaatregelen deze week opnieuw bespreken met de kern.”

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.