Nicole de Moor gaat overleggen met havens over pontons om asielzoekers op te vangen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor gaat overleggen met havenbesturen om nieuwe locaties te vinden voor pontons om asielzoekers op te vangen. Momenteel baat Fedasil één asielcentrum uit op een ponton, de Reno-boot in Gent. Daar worden momenteel 224 asielzoekers opgevangen.

Nicole de Moor: “We hebben nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen en zijn dus voortdurend op zoek naar bijkomende plaatsen. Vorig jaar openden we 14 opvangcentra, onder meer in voormalige jeugdverblijven of kazernes. Naast die klassieke opvangcentra zoeken ook naar alternatieve oplossingen, zoals pontons of containerdorpen. Ik heb de havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor dergelijke pontons.”

Fedasil heeft contacten met verschillende rederijen om op korte termijn over nog van dergelijke pontons te kunnen beschikken. De moeilijkheid is echter om een geschikte locatie te vinden om een dergelijk ponton te laten aanmeren.

Naast het creëren van opvang werkt staatssecretaris de Moor ook aan structurele maatregelen om meer mensen te doen vertrekken uit de opvangcentra. “Ik wil achterdeurtjes sluiten die het vandaag mogelijk maken dat een 1.000-tal personen na een negatieve asielbeslissing toch nog in de opvang blijven. Opvangplaatsen moeten toekomen aan wie in een lopende asielprocedure zit. Ik zal mijn pakket met hervormingsmaatregelen deze week opnieuw bespreken met de kern.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.