Nicole de Moor: “Europese migratietop moet gaan over hervormingen en solidariteit tussen lidstaten”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil dat Europese top van staats- en regeringsleiders rond migratie donderdag en vrijdag tot vooruitgang leidt van het Europees migratiepact.

Nicole de Moor: “Het aantal asielaanvragen in de EU lag vorig jaar 67 procent hoger. In verschillende landen waaronder België leidt dat tot zeer moeilijke situaties. Er is een momentum in Europa om te hervormen en we mogen dat niet missen. Het Europees migratiepact moet er komen in 2024.”

Ons land is een van de landen binnen de EU die geconfronteerd worden met een zeer hoge asieldruk. In absolute cijfers stond België vorig jaar op de zevende plaats qua aantal asielzoekers. De Europese Commissie deed in een brief aan de lidstaten een aantal zeer concrete voorstellen om secundaire migratie van doorreizende asielzoekers tegen te gaan. Zo wil de Commissie dat de Dublinregels correct worden toegepast, die bepalen dat het eerste land waar een asielzoeker geregistreerd wordt verantwoordelijk is voor de opvang en asielprocedure. In december kaartte de Moor het belang van de correcte toepassing van die regels aan bij de Commissie, samen met acht andere Europese landen. Ongeveer de helft van de asielzoekers in België is reeds in een andere lidstaat geregistreerd.

Nicole de Moor: “Elk land moet zijn deel doen. Lid zijn van de Europese Unie komt met voordelen, maar ook met verplichtingen. Een Europees Migratiepact moet zorgen voor een nieuw model voor de eerlijke spreiding van asielzoekers. Zolang dat pact er niet is, moeten de huidige Dublinregels correct worden toegepast.”

Verder wil de Moor dat werk wordt gemaakt van beter gecontroleerde Europese buitengrenzen. Vandaag wordt naar schatting twintig procent van de mensen die de Europese grenzen oversteekt niet geregistreerd. “Efficiënte grenscontroles zijn de basis van een goed asiel- en migratiebeleid. Die controles kunnen op verschillende manieren gebeuren en wie nood heeft aan bescherming moet de mogelijkheid hebben om asiel aan te vragen aan de grens. Ook in België controleren we zo de kleine buitengrens die we hebben, bijvoorbeeld de luchthaven van Zaventem. Daarvoor doen we ook beroep op Europese middelen.”

Tot slot wil de Moor dat de Europese leiders zich engageren om in de toekomst meer met één stem om te gaan met derde landen en migratie te benaderen binnen een bredere samenwerking met die landen. Als de EU als een blok optreedt, kan het landen met succes aanzetten tot samenwerking rond migratiebeheer, terugkeer of visumbeleid. Het eenzijdige visumbeleid van Servië tegenover Burundi zorgde vorig jaar voor een grote instroom van Burundese asielzoekers. Dankzij gezamenlijke actie van België en andere Europese landen ging Servië uiteindelijk overstag om zijn visumbeleid af te stemmen op dat van de EU.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.