Nicole de Moor: “Europese migratietop moet gaan over hervormingen en solidariteit tussen lidstaten”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil dat Europese top van staats- en regeringsleiders rond migratie donderdag en vrijdag tot vooruitgang leidt van het Europees migratiepact.

Nicole de Moor: “Het aantal asielaanvragen in de EU lag vorig jaar 67 procent hoger. In verschillende landen waaronder België leidt dat tot zeer moeilijke situaties. Er is een momentum in Europa om te hervormen en we mogen dat niet missen. Het Europees migratiepact moet er komen in 2024.”

Ons land is een van de landen binnen de EU die geconfronteerd worden met een zeer hoge asieldruk. In absolute cijfers stond België vorig jaar op de zevende plaats qua aantal asielzoekers. De Europese Commissie deed in een brief aan de lidstaten een aantal zeer concrete voorstellen om secundaire migratie van doorreizende asielzoekers tegen te gaan. Zo wil de Commissie dat de Dublinregels correct worden toegepast, die bepalen dat het eerste land waar een asielzoeker geregistreerd wordt verantwoordelijk is voor de opvang en asielprocedure. In december kaartte de Moor het belang van de correcte toepassing van die regels aan bij de Commissie, samen met acht andere Europese landen. Ongeveer de helft van de asielzoekers in België is reeds in een andere lidstaat geregistreerd.

Nicole de Moor: “Elk land moet zijn deel doen. Lid zijn van de Europese Unie komt met voordelen, maar ook met verplichtingen. Een Europees Migratiepact moet zorgen voor een nieuw model voor de eerlijke spreiding van asielzoekers. Zolang dat pact er niet is, moeten de huidige Dublinregels correct worden toegepast.”

Verder wil de Moor dat werk wordt gemaakt van beter gecontroleerde Europese buitengrenzen. Vandaag wordt naar schatting twintig procent van de mensen die de Europese grenzen oversteekt niet geregistreerd. “Efficiënte grenscontroles zijn de basis van een goed asiel- en migratiebeleid. Die controles kunnen op verschillende manieren gebeuren en wie nood heeft aan bescherming moet de mogelijkheid hebben om asiel aan te vragen aan de grens. Ook in België controleren we zo de kleine buitengrens die we hebben, bijvoorbeeld de luchthaven van Zaventem. Daarvoor doen we ook beroep op Europese middelen.”

Tot slot wil de Moor dat de Europese leiders zich engageren om in de toekomst meer met één stem om te gaan met derde landen en migratie te benaderen binnen een bredere samenwerking met die landen. Als de EU als een blok optreedt, kan het landen met succes aanzetten tot samenwerking rond migratiebeheer, terugkeer of visumbeleid. Het eenzijdige visumbeleid van Servië tegenover Burundi zorgde vorig jaar voor een grote instroom van Burundese asielzoekers. Dankzij gezamenlijke actie van België en andere Europese landen ging Servië uiteindelijk overstag om zijn visumbeleid af te stemmen op dat van de EU.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.