De Moor werkt actief op EU toneel om vooruitgang te boeken op migratiebeleid

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, spreekt vandaag in de LIBE-commissie van het Europees Parlement over het migratiebeleid.

De Moor werkt actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. De hoorzitting is een goede gelegenheid om het Europees Parlement bewust te maken van moeilijkheden waar nationale overheden mee kampen.

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een sterke stijging van asielaanvragen. Voor alle Lidstaten samen ligt het aantal asielaanvragen vorig jaar 67% hoger dan in 2021, hoewel er onderling wel verschillen in asieldruk worden gemeten. Net zoals dat het geval is in andere bestemmingslidstaten zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, resulteert dat in België in een verhoogde nationale asielinstroom. Ook in 2023 zal deze trend zich doorzetten. Daar waar we vroeger spraken van een piek in de asielinstroom, gaan we naar een verhoogd plateau van binnenkomsten.

Eind vorige zomer (2022) stond België op de derde plaats in Europa qua asieldruk, maar ondertussen is dat gezakt tot de negende plaats door een aantal maatregelen die deel uitmaken van de migratiedeal. Toch blijft de druk zeer hoog, en moeten we waakzaam blijven voor een nieuwe stijging.

Het Europees Parlement ging vorige week akkoord met het principe van screening aan de buitengrenzen en een asielsysteem gebaseerd op verantwoordelijkheden en solidariteit. Dat houdt ook in dat de asielzoekers moeten behandeld en opgevangen worden in de verantwoordelijke lidstaat. Om die reden wordt er ook gewerkt aan een hervorming van het huidige Dublinsysteem.

De Moor: “Mensensmokkelaars krijgen vrij spel, er sterven mensen op zee en onze middelen gaan onvoldoende naar diegenen die ze nodig hebben. Wij moeten solidair zijn met Lidstaten waar migranten het eerst binnenkomen, maar ik vraag ook solidariteit voor de Lidstaten zoals België die meer dan hun deel doen. Vandaag reizen asielzoekers meer en meer door en zitten de opvanglocaties in die landen waar naar doorgereisd wordt vol. Het systeem is niet langer houdbaar op deze manier.”  

De LIBE-commissie behandelt de verschillende wetgevende teksten binnen het Europees Asiel en Migratie Pact. De Staatssecretaris ging graag in op de uitnodiging om in debat te treden met de parlementsleden. In januari 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad waar. De betrachting is om tegen dan concrete beslissingen te nemen om tot een nieuw migratiesysteem te komen in de Europese Unie.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.