De Moor werkt actief op EU toneel om vooruitgang te boeken op migratiebeleid

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, spreekt vandaag in de LIBE-commissie van het Europees Parlement over het migratiebeleid.

De Moor werkt actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. De hoorzitting is een goede gelegenheid om het Europees Parlement bewust te maken van moeilijkheden waar nationale overheden mee kampen.

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een sterke stijging van asielaanvragen. Voor alle Lidstaten samen ligt het aantal asielaanvragen vorig jaar 67% hoger dan in 2021, hoewel er onderling wel verschillen in asieldruk worden gemeten. Net zoals dat het geval is in andere bestemmingslidstaten zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, resulteert dat in België in een verhoogde nationale asielinstroom. Ook in 2023 zal deze trend zich doorzetten. Daar waar we vroeger spraken van een piek in de asielinstroom, gaan we naar een verhoogd plateau van binnenkomsten.

Eind vorige zomer (2022) stond België op de derde plaats in Europa qua asieldruk, maar ondertussen is dat gezakt tot de negende plaats door een aantal maatregelen die deel uitmaken van de migratiedeal. Toch blijft de druk zeer hoog, en moeten we waakzaam blijven voor een nieuwe stijging.

Het Europees Parlement ging vorige week akkoord met het principe van screening aan de buitengrenzen en een asielsysteem gebaseerd op verantwoordelijkheden en solidariteit. Dat houdt ook in dat de asielzoekers moeten behandeld en opgevangen worden in de verantwoordelijke lidstaat. Om die reden wordt er ook gewerkt aan een hervorming van het huidige Dublinsysteem.

De Moor: “Mensensmokkelaars krijgen vrij spel, er sterven mensen op zee en onze middelen gaan onvoldoende naar diegenen die ze nodig hebben. Wij moeten solidair zijn met Lidstaten waar migranten het eerst binnenkomen, maar ik vraag ook solidariteit voor de Lidstaten zoals België die meer dan hun deel doen. Vandaag reizen asielzoekers meer en meer door en zitten de opvanglocaties in die landen waar naar doorgereisd wordt vol. Het systeem is niet langer houdbaar op deze manier.”  

De LIBE-commissie behandelt de verschillende wetgevende teksten binnen het Europees Asiel en Migratie Pact. De Staatssecretaris ging graag in op de uitnodiging om in debat te treden met de parlementsleden. In januari 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad waar. De betrachting is om tegen dan concrete beslissingen te nemen om tot een nieuw migratiesysteem te komen in de Europese Unie.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.