De Moor waarschuwt om niet dezelfde fouten te maken als in 2015, we moeten de ingeslagen weg van hervormingen verder bewandelen

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2022 is het aantal irreguliere binnenkomsten in de Europese Unie via alle routes toegenomen. Dat zorgt voor een grote druk aan de Europese buitengrenzen, maar ook in verschillende Lidstaten.

Voor Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is het belangrijk ook een focus te behouden op de situatie in landen zoals België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland waar de opvang volloopt als gevolg van de verhoogde secundaire migratie.

De Moor: “Deze Raad is belangrijk. Op dit moment krijgen mensensmokkelaars vrij spel, er sterven mensen op zee en onze middelen gaan onvoldoende naar diegenen die ze nodig hebben. Zolang we de secundaire stromen ook niet beter beheren zal de druk niet afnemen. Uiteraard moeten we solidair zijn met Lidstaten waar migranten het eerst binnenkomen, maar ik vraag ook solidariteit voor de Lidstaten zoals België die meer dan hun deel doen maar door secundaire stromen al maanden een verzadiging van hun opvangcapaciteiten zien.

Zij blijft steevast herhalen dat ook de bestaande regels, en met name deze over Dublinoverdrachten, correct uitgevoerd moeten worden. Dat heeft zij op de buitengewone Raad voor EU-ministers die plaatsvond over de verhoogde asielinstroom in de Europese Unie benadrukt. De ministers bespraken de acute situatie op de migratieroutes en de asieldruk die landen ervaren. De  Europese Commissie stelt in een nieuw actieplan 20 acties voor waaronder een versterkte strijd tegen mensensmokkelaars, gerichte terugkeeroperaties en samenwerking inzake migratiebeheer in transitlanden zoals bijvoorbeeld Tunesië en Egypte.

Voor de Moor, bevestigt het hoge aantal irreguliere aankomsten eens te meer dat er duurzame en structurele Europese oplossingen moeten worden gevonden. Met de ad-hoc oplossingen telkens een boot ergens aanmeert zullen we er niet geraken. De concrete aanleiding voor deze Raad was een discussie tussen Frankrijk en Italië over het aanmeren van zo’n reddingsboot. Die oplossingen liggen grotendeels in het EU Asiel- en Migratiepact, dat in volle onderhandeling is. De stappen die reeds gezet werden onder het Pact, moeten een vervolg krijgen.

De Moor: “Dezelfde fouten maken als in 2015 mogen we absoluut niet doen. Toen zagen we dat Lidstaten op zichzelf terugplooiden zonder te werken aan een systeem dat grote asielinstroom aankan. Elke keer om ad hoc oplossingen roepen als een land denkt te veel binnenkomsten te ervaren is niet werkbaar. Wij hebben de ingrediënten in handen om in 2022 wél de juiste keuzes te maken richting een alomvattende aanpak die het EU Pact inzake migratie en asiel vooropstelt. Die gezamenlijke Europese weg moeten we verder inslaan.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.