De Moor waarschuwt om niet dezelfde fouten te maken als in 2015, we moeten de ingeslagen weg van hervormingen verder bewandelen

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2022 is het aantal irreguliere binnenkomsten in de Europese Unie via alle routes toegenomen. Dat zorgt voor een grote druk aan de Europese buitengrenzen, maar ook in verschillende Lidstaten.

Voor Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is het belangrijk ook een focus te behouden op de situatie in landen zoals België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland waar de opvang volloopt als gevolg van de verhoogde secundaire migratie.

De Moor: “Deze Raad is belangrijk. Op dit moment krijgen mensensmokkelaars vrij spel, er sterven mensen op zee en onze middelen gaan onvoldoende naar diegenen die ze nodig hebben. Zolang we de secundaire stromen ook niet beter beheren zal de druk niet afnemen. Uiteraard moeten we solidair zijn met Lidstaten waar migranten het eerst binnenkomen, maar ik vraag ook solidariteit voor de Lidstaten zoals België die meer dan hun deel doen maar door secundaire stromen al maanden een verzadiging van hun opvangcapaciteiten zien.

Zij blijft steevast herhalen dat ook de bestaande regels, en met name deze over Dublinoverdrachten, correct uitgevoerd moeten worden. Dat heeft zij op de buitengewone Raad voor EU-ministers die plaatsvond over de verhoogde asielinstroom in de Europese Unie benadrukt. De ministers bespraken de acute situatie op de migratieroutes en de asieldruk die landen ervaren. De  Europese Commissie stelt in een nieuw actieplan 20 acties voor waaronder een versterkte strijd tegen mensensmokkelaars, gerichte terugkeeroperaties en samenwerking inzake migratiebeheer in transitlanden zoals bijvoorbeeld Tunesië en Egypte.

Voor de Moor, bevestigt het hoge aantal irreguliere aankomsten eens te meer dat er duurzame en structurele Europese oplossingen moeten worden gevonden. Met de ad-hoc oplossingen telkens een boot ergens aanmeert zullen we er niet geraken. De concrete aanleiding voor deze Raad was een discussie tussen Frankrijk en Italië over het aanmeren van zo’n reddingsboot. Die oplossingen liggen grotendeels in het EU Asiel- en Migratiepact, dat in volle onderhandeling is. De stappen die reeds gezet werden onder het Pact, moeten een vervolg krijgen.

De Moor: “Dezelfde fouten maken als in 2015 mogen we absoluut niet doen. Toen zagen we dat Lidstaten op zichzelf terugplooiden zonder te werken aan een systeem dat grote asielinstroom aankan. Elke keer om ad hoc oplossingen roepen als een land denkt te veel binnenkomsten te ervaren is niet werkbaar. Wij hebben de ingrediënten in handen om in 2022 wél de juiste keuzes te maken richting een alomvattende aanpak die het EU Pact inzake migratie en asiel vooropstelt. Die gezamenlijke Europese weg moeten we verder inslaan.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.