De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.

Ons asielsysteem staat vandaag onder grote, té grote, druk. Er zitten te veel mensen in onze asielprocedure en onze opvangcentra die daar niet in thuis horen. Minder dan de helft van de asielzoekers in ons land, blijkt nood te hebben aan bescherming. De andere helft komt louter om economische redenen. Daarvoor dient de asielprocedure niet. Een frappant voorbeeld zijn de asielaanvragen van Moldaviërs. Dit jaar vroegen al 855 Moldaviërs asiel aan ons land, terwijl geen enkele Moldaviër een positieve beslissing kreeg.

Nicole de Moor: “Het asielsysteem moet teruggaan naar de basis. Dat is bescherming bieden aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, zoals een homoseksuele Oegandees of een Iraanse activiste voor vrouwenrechten. Maar daarvoor moeten we meer controle krijgen over migratie. Dat begint bij beter gecontroleerde grenzen. Als het klaar en duidelijk is dat iemand geen vluchteling is, moeten we meteen aan de grens iemand kunnen tegenhouden en de terugkeer organiseren.”

Na bijna 10 jaar onderhandelen staan we vandaag dichterbij dan ooit bij een akkoord over die historische hervorming van het Europees migratiebeleid. Om die ambitie waar te maken focust de Moor in de laatste rechte lijn van de onderhandeling van het EU Migratiepact op 5 speerpunten:

  1. Sterkere Europese buitengrenzen
  2. Meer solidariteit tussen Europese landen
  3. Betere terugkeer voor wie niet mag blijven
  4. Tegengaan van doorreizende asielzoekers
  5. Sterkere bescherming van de meest kwetsbaren

België doet al jaren veel meer dan zijn eerlijke deel in het opvangen van asielzoekers en beschermen van vluchtelingen. Het Pact zal er, eenmaal het volledig in uitvoering is, voor zorgen dat de asieldruk in ons land aanzienlijk verlaagt. De eerlijke bijdrage die ons land moet leveren in het kader van de verplichte solidariteit komt in principe neer op 3,2% van het geheel. Toegepast op de instroom in de Europese Unie dit jaar, zou het eerlijke aandeel van ons land, neerkomen op 11.400 asielzoekers (periode januari-november). Dat is ongeveer één derde van het werkelijke aantal asielaanvragen in ons land dit jaar (31.500).

Nicole de Moor: “Als we vandaag het Migratiepact hadden, zou het aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen. Het is niet meer dan normaal dat elk land in Europa zijn eerlijke deel doet. Zo maken we het systeem werkbaar voor iedereen en kunnen we beter dan vandaag bescherming bieden aan wie op de vlucht is voor oorlog en vervolging.”

Opnieuw controle krijgen op migratie is de doelstelling van het nieuwe Europese Migratiepact. Een asielbeleid dat bescherming biedt aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, een migratiebeleid waarmee we op een gecontroleerde manier talent aantrekken voor onze arbeidsmarkt. Dat wordt gekoppeld een sterker grensbeheer om irreguliere migratie tegen te gaan en aan een sterker terugkeerbeleid voor wie niet het recht heeft om hier te zijn.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.