De Moor lanceert preventiecampagne in Guinée: “nog beter dan terugkeer is tegengaan dat mensen naar hier komen”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zet een preventiecampagne op om irreguliere migratie uit Guinée tegen te gaan. Het land steeg in september naar de vijfde plaats van herkomstlanden met meeste asielzoekers. Dit jaar vroegen al 975 Guineeërs asiel aan in ons land, meer dan in heel vorig jaar (902). Nochtans blijkt drie kwart van de Guineeërs die asiel aanvragen na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming.

Nicole de Moor: Guineeërs maken maar weinig kans op asiel in ons land en via een preventiecampagne willen we tegengaan dat mensen de gevaarlijke overtocht maken. Nog beter dan mensen na een negatieve asielbeslissing terug te moeten sturen, is tegengaan dat die mensen naar hier komen. Wie niet op de vlucht is voor oorlog of vervolging hoort niet thuis in de asielprocedure.”

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zet in Guinée een campagne op om irreguliere migratie tegen te gaan, en werkt voor de uitvoering samen met het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Het is de eerste keer dat zij samenwerken. Enabel is al langer actief in Guinée. Het werkt daar onder meer aan het creëren van professionele kansen om jongeren een perspectief te bieden.

De campagne zal mensen in Guinée bewust te maken van de gevaren van irreguliere migratie, zoals het risico op uitbuiting en de risicovolle oversteken. Dat zal gebeuren aan de hand van een theaterkaravaan op de route Conakry-Kindia-Mamou-Labé, het gebied van waar het grootste deel van de Guinéese asielzoekers in België vandaan komt. Er wordt gefocust op gezinnen en kwetsbare jongeren (18-35 jaar) en migranten die terugkeren naar Guinée. Mensen worden ook bewust gemaakt van lokale kansen op vlak van tewerkstelling en van legale migratiekanalen. Daarnaast wordt ook het Direction Générale des Guinéens de l'Étranger ondersteund om sensibiliseringsacties beter te kunnen coördineren.

De Moor wil dat in de toekomst vaker samenwerkingen gebeuren tussen DVZ en Enabel. Ze is al langer vragende partij om migratie als een volwaardig onderdeel te zien van het buitenlands beleid. Vragen rond samenwerking op vlak van terugkeer van personen in onwettig verblijf of het tegengaan van irreguliere migratie, moeten niet enkel vanuit het departement migratie worden gesteld maar ook ondersteund worden tijdens contacten van de economische diplomatie, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Nicole de Moor: Voor migratiebeheer moeten we schouder aan schouder staan met de regering. Als wij met verschillende departementen in contacten met buitenlandse overheden met één stem spreken, kunnen we meer impact hebben. De samenwerking van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel is een mooi voorbeeld van hoe we als Team Belgium sterker staan op het terrein.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.