De Moor bezoekt vandaag Duitsland om het Migratiepact op het juiste spoor te houden

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, overlegt vandaag in Duitsland met de Duitse minister van binnenlandse zaken, Nancy Faeser, over de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Deze ontmoeting kadert in de Europese tour die ze onderneemt om het Europees Migratiepact op het juiste spoor te houden en daarmee te landen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024.

Nicole de Moor: “Deze crisis kunnen we niet oplossen met enkel meer opvang. Net daarom trek ik zo hard aan de kar voor de meest ingrijpende hervorming van het Europese migratiebeleid in decennia. De realiteit is dat geen enkel land in Europa de asielcrisis alleen kan oplossen. We móéten Europees de krachten bundelen."

Er is een meer controle nodig van de buitengrenzen van de Europese Unie om mensen die irregulier binnenkomen tegen te houden. Duitsland zelf heeft dit jaar te kampen met een verhoging van de asielaanvragen met 80 procent. Dit jaar vroegen er al meer dan 250.000 personen asiel aan in Duitsland.

De Europese landen willen de controle over migratie zelf in handen nemen en niet overlaten aan mensensmokkelaars. Beter gecontroleerde grenzen, meteen aan de grens het onderscheid maken tussen wie vlucht voor oorlog of vervolging en wie om economische redenen migreert én een eerlijke spreiding van asielzoekers over alle lidstaten, dat is de oplossing die het Migratiepact voorschrijft. Duitsland is een essentiële partner om tot een akkoord over het pact te komen. De Duitsers bevestigden hun absolute steun en engagement om dat doel te bereiken.

Volgende stop in de tour is een missie op 21 en 22 november naar Straatsburg om daar te spreken met de verschillende parlementsleden (rapporteurs) van het Europees Parlement die de onderhandelingen voeren in de trilogen over dit EU Migratiepact.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.